Fler nyheter

18 november 2021

Liban jobbar för att fler somalier ska vaccinera sig

Liban Jamal Mohamed arbetar som ST-läkare inom geriatrik (sjukdomar kopplade till äldre) på Centrallasarettet i Växjö. Han har engagerat sig i arbetet med att öka vaccinationstäckningen och har tillsammans med Folkhälsomyndigheten gjort ett antal filmer med frågor och svar kring vaccination på somaliska.

Jag har i mitt arbete mött många som varit sjuka och gått bort i covid-19 och genom att informera om betydelsen av att vaccinera sig, hoppas jag att nå ännu fler.

Han tycker att det sprids mycket desinformation och i filmerna lyfter han betydelsen av att informationen är korrekt.

Genom rätt information är det bättre att fatta ett beslut om vaccination.

Liban Jamal Mohamed har också grundat en ideell organisation som heter SSHE, Swedish-Somalis for Health & Education, som fokuserar på att utbilda svensk-somalier, framförallt inom vanliga hälsofrågor, något som organisationen kommer att satsa mer på i Kronoberg.

Filmerna som Liban Jamal Mohamed tagit fram ihop med Folkhälsomyndigheten är på somaliska. Text finns på somaliska och svenska.

Se filmerna hos Folkhälsomyndigheten, öppnas i ny flik

Relaterade nyheter

Lägesrapport: 71 procent av 80+ har fått påfyllnadsdos

26 november 2021

Ett intensivt arbete pågår just nu i Region Kronoberg med att planera för vaccinationen med en påfyllnadsdos för samtliga invånare över 18 år. De externa vaccinatörerna kommer att vara kvar januari ut...

Regionen sätter plan för fortsatt vaccination med påfyllnadsdos mot covid-19

24 november 2021

Under onsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten hur den fortsatta vaccinationen mot covid-19 med en tredje dos ska gå till. Fler grupper ska släppas på successivt och det behöver gå sex månader mellan d...

Lägesrapport: Fler ska provtas från och med måndag

19 november 2021

Under veckan kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer gällande testning för covid-19. Även vaccinerade ska provta sig vid symtom. ”Nu kommer det bli lättare att följa smittspridningen över ti...

Även vaccinerade ska testa sig för covid-19 vid symtom

17 november 2021

Under onsdagen kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer gällande testning för covid-19. Från den 22 november rekommenderas även vaccinerade att testa sig vid symtom som kan vara covid-19. Ors...