Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

20 februari 2020

Ljungby har Sveriges mest patientsäkra operationsvård

Lasarettet i Ljungby blev klar etta i det kvalitetsindex för sjukhus med akutkirurgi 2019 som tagits fram av Svenskt Perioperativt Register. Indexet består av nio olika delar som på olika sätt speglar kvaliteten i verksamheten på operationsavdelningen, med fokus på patientsäkerhet.

Svenskt Perioperativt Register (SPOR) är ett kvalitetsregister som samlar information/data om vården i samband med en operation. Det omfattar alla patienter inom operationssjukvården i Sverige. Syftet är att kunna samla fakta för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter som genomgår en operation.

Exempel på de delar som mäts i indexet är kvalitet på smärtlindring, om akut kirurgi genomförs i tid och om väntetid för planerad operation är under 90 dagar. 

– Indexet är något som vi aktivt jobbar med vad gäller att följa och mäta. Vi har infört kriterierna i vår verksamhetsplan för 2020. Den här uppmärksamheten gläder oss och sporrar oss i vårt kvalitetsarbete, säger Niklas Silvert, verksamhetschef för anestesikliniken.

78 sjukhus i Sverige jämförs med varandra. I varje parameter får den bästa femtedelen i landet en poäng och den näst bästa femtedelen en halv poäng. Sammanlagda poängen blir max 9 poäng och en målnivå är satt till mer än 4 poäng. Ljungby fick 6,5 poäng.

I år var Ljungby, Capio St Göran, Eksjö och Södertälje de akutsjukhus som nådde målet.

 – Om något år hoppas vi nästan alla akutsjukhus i landet har godkänt, säger Bengt Cederlund, registerhållare i SPOR.

Läs mer om vad Lasarettet Ljungby fick poäng för

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...