Fler nyheter

21 januari 2021

Lönesatsning på kommunals yrkesutbildade vårdyrken

I årets löneöversyn tillkommer en satsning på utbildade undersköterskor, skötare och barnskötare. Satsningen ger en löneökning på i genomsnitt 5,2 % – dubbelt upp jämfört med kollektivavtalet.

Förutom de yrkesgrupper som den allmänna lönerevisionen omfattar och satsningen på särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor med flera, så görs även en specialsatsning på utbildade undersköterskor, skötare och barnskötare.

Detta är yrkesgrupper som alla slitit hårt i pandemin. Vi vill särskilt lyfta fram dem i denna lönesatsningen och också höja den allmänna lönenivån inom yrket, säjer Sven Sunesson (C), regionråd och ordförande i Regionstyrelsens personalutskott.

Satsningen på 18 miljoner kronor skulle egentligen kommit under 2020, men då det saknades avtal och förhandlingar pågick, fick satsningen vänta till 2021.

Lönesatsningen har behandlats i regionstyrelsens personalutskott och ska klubbas av regionstyrelsen den 26 januari.

Läs mer: Prioriteringarna satta för årets löneöversyn

Relaterade nyheter

Riktade hälsosamtal startar i höst

16 juni 2021

Till hösten kommer Region Kronoberg införa Riktade hälsosamtal för alla 50-åringar. Beslutet tog redan 2017 och kommer nu att rulla igång. Syftet med hälsosamtalet är att förbättra hälsan och förebygg...

93 procent av länets gravida kvinnor trygga med sin barnmorska

15 juni 2021

433 kvinnor i Kronobergs län har hittills delat med sig av sina erfarenheter från mödrahälsovården och förlossningsvården i Graviditetsenkäten. En stor majoritet är mycket nöjda med både vård och bemö...

Patient avled efter felaktig hjärtdiagnos

15 juni 2021

En patient på ett av länets sjukhus blev utskriven med diagnosen hjärtmuskelinflammation. Några dagar senare hittades personen avliden i hemmet och dödsorsaken visade sig vara blödning till följd av a...

Nu välkomnas kronobergare över 45 år att boka vaccinationstid

14 juni 2021

Personer födda 1976 eller tidigare kan nu boka tid för vaccination mot covid-19. Vaccinationen sker på vaccinationsplatser i Kronobergs samtliga kommuner.