Fler nyheter

25 juni 2020

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskuterades på dagens stabsmöte.

Vi har haft få nya fall den senaste veckan och det är färre som har avlidit de senaste veckorna. Andelen positiva analyser har gått från en topp vecka 19 på 22 % till 6 % vecka 25, säger smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist.

Samtidigt finns nu en oro både nationellt och lokalt att invånarna ska börja slappna av under semestern.

Det är fortfarande väldigt viktigt att hålla i, hålla ut och fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Annars kan kurvorna snabbt vända uppåt, säger Christian Romin Blomkvist.

Aktuella siffror i Kronoberg och kommunerna 25 juni

Få nya fall medför små ändringar i den veckovisa statistiken om medelålder, andel kvinnor och kommunsiffror.

Till daglig statistik över antal fall med mera

Till fördjupad statistik och kommunstatistik

Resultat antikroppstester av blodgivare

Region Kronoberg har testat 152 blodgivare vecka 25. Av dem hade 2 % antikroppar. Förra veckan hade 5 % av de testade antikroppar.

Det är få testade vilket innebär att man inte kan dra slutsatser från en vecka till en annan. Vi måste se utvecklingen över längre tid. Blodgivare är ofta ”friskare” än gemene man, säger Christian Romin Blomkvist.

Se mer statistik i presentation från smittskyddsläkaren

Inväntar rutin kring sjukpenning/anhörigpenning

På stabsmötet diskuterades även regeringens beslut om tillfälligt utvidgad rätt till ersättningar:

  • Sjukpenning i förebyggande syfte för de i riskgrupp som inte kan arbeta hemifrån.
  • Smittbärarpenning till närstående i samma hushåll som en person i riskgrupp.
  • Tillfällig föräldrapenning för vård av barn som nyligen varit svårt sjuka.

Region Kronoberg inväntar nu vägledning från SKR och Försäkringskassan om hantering av intyg till invånare och hur vi ska agera som arbetsgivare. Primärvården får mycket frågor från allmänheten om detta.

Kontakt

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 046709844867

Relaterade nyheter

Ny undersökning ska ta reda på vad gravida och nyblivna mammor i Region Kronoberg tycker om vården

1 oktober 2020

Kvinnors röster behövs i utvecklingen av vården. Under drygt två års tid kommer 5 147 gravida och nyblivna mammor i Region Kronoberg ha möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter...

Digital hälsodeklaration för gravida

29 september 2020

I Region Kronoberg skrivs årligen omkring 2 200 gravida kvinnor in på våra barnmorskemottagningar. Nu har mödrahälsovården digitaliserat processen kring de obligatoriska frågorna om hälsa vilket inneb...

Skörhet viktig faktor för avlidna med covid-19

28 september 2020

Region Kronoberg har genomfört en journalgranskning av 60 dödsfall i covid-19 utanför sjukhus. Hos 20 procent av patienterna var covid-19 den dominerande dödsorsaken medan 55 procent avled av en kombi...

Lägesrapport från Region Kronoberg 25 september

25 september 2020

Under de senaste dagarna syns en tendens till ökning av antalet bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län. Ökningen är spridd i alla åldersgrupper och i alla delar av länet.