Fler nyheter

21 oktober 2021

Lyckad satsning på heldygnsvård för barn och unga inom psykiatrin

Sedan ett år tillbaka har specialistpsykiatrin två platser för heldygnsvård för barn och unga under 18 år. Nu finns hela vårdkedjan i Kronoberg och både patienter och medarbetare är nöjda med den mer sammanhållna vården.

Satsningen har möjliggjorts inom befintlig verksamhet genom samarbete mellan flera enheter som gör det möjligt att ha en jourverksamhet och att bemanna upp heldygnsvården vid behov.

Vanessa Smit är medicinskt ledningsansvarig läkare inom barn- och ungdomspyskiatrin. Hon berättar att heldygnsplatserna gjort övergången till och från öppenvård enklare.

Innan köptes vården av andra regioner. Då var steget från öppenvård till slutenvård och tvärtom svårare, via en region som inte har kännedom om patienten. Nu blir det en mer naturlig process, berättar Vanessa Smit.

Med egna slutenvårdsplatser kan man skala upp vården på ett tillgängligt sätt för föräldrarna. Innan placerades barnen utomläns och föräldrarna var tvungna att resa. Nu fungerar det bättre både för föräldrar och patienter.

Det har absolut blivit bättre för patienterna, det får vi höra också. En slutenvårdsbehandling sker ju i ett krisläge, men återkopplingen har varit att patienterna är nöjda, säger Vanessa Smit.

I övergången till öppenvård blir det också lättare vilket gjort att antalet inläggningsdagar har minskat.

I regionen finns också en slags mellanvård med BUP:s mobila team som kan träffa patienter oftare. Teamet kan följa upp i slutet av en inläggning vid övergången till hemmet och öppenvårdsbehandling.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: 71 procent av 80+ har fått påfyllnadsdos

26 november 2021

Ett intensivt arbete pågår just nu i Region Kronoberg med att planera för vaccinationen med en påfyllnadsdos för samtliga invånare över 18 år. De externa vaccinatörerna kommer att vara kvar januari ut...

Invigning av nya MR-kameror

26 november 2021

Den 25 november hölls en invigning för våra två nya MR-kameror på röntgenavdelningen i Växjö. De nya kamerorna ger en bättre bildkvalitet, ett mer effektivt arbetsflöde och en mindre klaustrofobisk kä...

Nya uppdrag kring el, vätgas och vatten

25 november 2021

Politiken i Region Kronobergs ger sin regionala utvecklingsförvaltning utökade uppdrag. Under 2022 ska verksamheten arbeta med frågor som gör samhällets infrastruktur mer robust och säker.

Regionen sätter plan för fortsatt vaccination med påfyllnadsdos mot covid-19

24 november 2021

Under onsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten hur den fortsatta vaccinationen mot covid-19 med en tredje dos ska gå till. Fler grupper ska släppas på successivt och det behöver gå sex månader mellan d...