Fler nyheter

14 januari 2021

Magnus Frithiof blir programchef för hälso- och sjukvårdens viktiga framtidssatsning – omställningen till nära vård

Hälso- och sjukvården riggar organisationen för att kunna ställa om för framtiden. I rollen som programchef kommer Magnus ha uppdraget att stötta ledningsarbetet och driva omställningen, tillsammans med hälso- och sjukvårdens ledning.

Magnus Frithiof har fler års erfarandehet inom Region Kronoberg, de senaste åren som psykiatrichef.

Omställningen till nära vård är avgörande för att vi ska kunna fortsätta erbjuda en god vård för kronobergarna. Därför känns det så klart både spännande och hedrande att ha fått förtroende att hålla ihop den utvecklingsresa som vi ska göra tillsammans, säger Magnus Frithiof.

Nära vård, vårdens viktigaste framtidsfråga

Framtiden innebär andra förutsättningar för hälso- och sjukvården. Invånarna blir fler och äldre, och den medicinska och tekniska utvecklingen innebär nya möjligheter att erbjuda vård och behandling. Detta skapar nya behov och förväntningar. Samtidigt står vården inför kompetensutmaningar, då andelen invånare i arbetsför ålder inte väntas öka i samma takt som övriga åldersgrupper.

Vi behöver möta den utvecklingen. Omställningen till nära vård handlar bland annat om att göra vården mer tillgänglig – till exempel genom att låta fler digitala tjänster komplettera vården och möjliggöra nya vårdformer, att satsa mer på förebyggande insatser och att göra patienten mer delaktig i sin egen vård, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Roger O Nilsson.

Omställningen omfattar hela hälso- och sjukvården och kommer att kräva insatser inom flera områden framöver. Just nu konkretiseras viktiga fokusområden och insatser, som ska omsättas i konkreta aktiviteter med början redan under 2021.

Rollen som programchef kommer vara strategiskt viktig för att komma till görande och skapa uthållighet i förändringsarbetet. Magnus Frithiof har på flera sätt visat att han har den ambition och helhetsblick som krävs för uppdraget, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Roger O Nilsson.

Kontakt

Magnus Frithiof

Chef för psykiatrin

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470586188, 046709844491

Relaterade nyheter

Gunnar Kahlmeter utnämnd till ordförande för expertgrupp i WHO

18 januari 2021

Det ärofyllda uppdraget som ordförande i WHO:s globala strategigrupp för antibiotikaresistens har tilldelats Gunnar Kahlmeter, överläkare och tidigare chef på klinisk mikrobiologi, Region Kronoberg. E...

Lägesrapport: Smittspridningen håller i sig och vaccinationen är i full gång

15 januari 2021

Den senaste veckan passerade Kronoberg över 10 000 bekräftade fall av covid-19, totalt 10 829 fall. Nästa vecka påbörjas vaccinationen av sjukvårdvårdspersonal och den andra dosen kommer börja ges i k...

Kronobergsforskare ger ökad förståelse för våldsamma beteenden

14 januari 2021

Finns det fysiska orsaker i hjärnan som kan ligga bakom våldsamma och utåtagerande beteenden? Carl Delfin vid rättspsykiatriska regionklinikens forskningsenhet har genom sin doktorsavhandling forskat...

Fler sätt att logga in på 1177.se

12 januari 2021

Nu är det möjligt att använda e-legitimationen Freja e-id för att logga in på 1177.se, till exempel för att boka provtagning för covid-19. Freja e-id kan utfärdas på distans utan att man behöver ident...