Visa alla nyheter
En pappa med en nyfödd bebis på axeln.

2 december 2022

Många fall av RS-virus just nu

På barn- och ungdomskliniken ser man nu en stor ökning av barn som behöver sjukhusvård på grund av RS-virus. Spädbarn under 6 månader riskerar att bli allvarligt sjuka med andningssvårigheter och besvärlig hosta.

På barn- och ungdomskliniken är det högt tryck i akutsjukvården och antalet inlagda barn med RS-virus ökar.

Det är ett ansträngt läge på barnakuten och barnavdelningen. RS-viruset brukar ha toppar vartannat år, och det var väldigt många fall förra året. Vi hoppades på ett lugnare år, men så ser det inte ut att bli, säger Anna Bärtås, verksamhetschef på barn- och ungdomskliniken.

De flesta barn som är inlagda är under ett år och behöver syrgas, andningsstöd eller hjälp med att få i sig näring.

Anna Bärtås har tre uppmaningar till föräldrar med nyfödda barn under halvåret gamla:         

Man ska undvika kontakt med förkylda personer, undvika miljöer med mycket folk och trängsel och vara noggrann med handhygien.

Föräldrar till ett barn som är förkylt och får svårt att äta eller verkar ha jobbigt att andas, ska kontakta sjukvården via 1177.

Nationell statistik hos Folkhälsomyndigheten, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds vaccination mot HPV

11 januari 2023

Region Kronoberg erbjuder nu unga kvinnor kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) inom ramen för en nationell forskningsstudie. Målet är att undersöka om det går att utrota HPV och livm...

Ögonkliniken i framkant vad gäller tillgänglighet

20 december 2022

I stort erbjuds en god tillgänglighet till vården, men inom vissa verksamheter i specialistvården finns det stora utmaningar, bland annat som en effekt av pandemin. Därav genomförs en samlad insats fö...

Besöksrestriktioner skärps i Region Kronoberg

16 december 2022

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus är just nu stor. Samtidigt är läget inom hälso- och sjukvården ansträngt. Region Kronoberg har därför beslutat att skärpa besöksrestriktionerna i s...