Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

2 september 2020

Markköp klart för ny bussdepå

Under onsdagens regionfullmäktige fattades beslut om köpet av två bolag och tillhörande fastigheter på Norremark i Växjö. Där ska en ny depå för elbussar byggas.

Enligt ett inriktningsbeslut ska samtliga bussar i Växjö tätort från och med juni 2023 enbart drivas på el. Det pågår just nu ett arbete med att ta fram anbudsunderlag för upphandling av bussentreprenör.

En ny bussdepå med laddningsmöjligheter ska därför byggas på Norremark, där Region Kronoberg tidigare bedrivit barnrehabilitering och där det nu drivs hjälpmedelscentral.

För att få plats med hela depån krävs ytterligare mark utöver den som redan ägs av Region Kronoberg. Med de här två bolagsförvärven finns det mark för det initiala behovet på 60 bussar. För att klara en framtida expansion till 80 bussar krävs en större yta. Avsikten är därför att regionen framöver ska köpa ytterligare mark i anslutning till platsen, som i dag ägs av Växjö kommun.

Relaterade nyheter

Inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A i Ljungby

22 september 2020

Regionstyrelsen fattade under dagens sammanträde bland annat ett inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett.

Regionen lyser ut företagsstöd

18 september 2020

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd har beslutat att lysa ut en del av de regionala utjämningsmedlen (1:1) som företagsstöd. Stödet hanteras av Almi Företagspartner Kronoberg AB i form av utv...

Coronabil – inte längre något läskigt och obekant

16 september 2020

Efter fyra månader har det obehagliga och obekanta kring en specialiserad coronabil kommit att bli allt mer normaliserat och självklart. Föraren, Mahmud Suwan, som kör de bekräftade eller misstänkt s...

Långsiktig ersättningsmodell ska underlätta för alla vårdcentraler i Kronoberg

15 september 2020

Samtliga politiska partier i Region Kronoberg har kommit överens om en ny ersättningsmodell för alla vårdcentraler i Kronoberg. Förutsättningarna kommer därmed inte förändras från år till år utan vård...