Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

2 september 2020

Markköp klart för ny bussdepå

Under onsdagens regionfullmäktige fattades beslut om köpet av två bolag och tillhörande fastigheter på Norremark i Växjö. Där ska en ny depå för elbussar byggas.

Enligt ett inriktningsbeslut ska samtliga bussar i Växjö tätort från och med juni 2023 enbart drivas på el. Det pågår just nu ett arbete med att ta fram anbudsunderlag för upphandling av bussentreprenör.

En ny bussdepå med laddningsmöjligheter ska därför byggas på Norremark, där Region Kronoberg tidigare bedrivit barnrehabilitering och där det nu drivs hjälpmedelscentral.

För att få plats med hela depån krävs ytterligare mark utöver den som redan ägs av Region Kronoberg. Med de här två bolagsförvärven finns det mark för det initiala behovet på 60 bussar. För att klara en framtida expansion till 80 bussar krävs en större yta. Avsikten är därför att regionen framöver ska köpa ytterligare mark i anslutning till platsen, som i dag ägs av Växjö kommun.

Relaterade nyheter

Upprop: EUs Strukturfondsmedel ska fördelas av regionerna - inte staten

7 januari 2021

De åtta regionala partnerskap som fördelar EUs Strukturfondsmedel till Sveriges regioner reagerar i ett upprop på att regeringen håller inne med EU-medel och vill ge en del av dem direkt till arbetsfö...

Munskydd i kollektivtrafiken

5 januari 2021

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten resenärer att bära munskydd i kollektivtrafiken under tider då många reser med buss eller tåg. Det är resenärens eget ansvar att se t...

Regionstyrelsen sammanträder den 15 december

14 december 2020

Den 15 december klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Med anledning av den rådande situation med smittspridning i vårt län ombeds alla ledamöter, ersättare och tjänstepersoner att delta digitalt på...

Utredningsalternativ om stambanan gynnar endast storstäder

2 december 2020

Trafikverket utredningsalternativ gällande ny stambana får kritik av Region Kronoberg. Regionstyrelsen anser att inget av alternativen bidrar till regional utveckling, ökat bostadsbyggande, förstoring...