Fler nyheter
En av testenheterna i projektet: avd. 13 på CLV, som genomgått flera utbildningar och varit med i behovsanalys kring utbildning som senare erbjöds till alla testenheter inom äldreomsorgen. En av testenheterna i projektet: avd. 13 på CLV, som genomgått flera utbildningar och varit med i behovsanalys kring utbildning som senare erbjöds till alla testenheter inom äldreomsorgen.

29 april 2022

Medarbetare upplever ökad attraktivitet och stolthet efter projekt

Projektet Framtidens vård och omsorg har haft höga mål om att bland annat genomföra utbildningar och öka attraktiviteten i vårdyrket. Nu när projektet avslutas kan man se att flera av de höga målen har nåtts.

Förutom att vi nått målet om att utbilda 800 personer så kan vi också se att en utbildning gör nytta för både individen och arbetsplatsen. Och när flertalet personer utbildats i samma ämne på samma enhet blir resultaten än mer effektiva. Det ser vi på de testenheter där alla medarbetare utbildats till handledare. Det är lättare att ta emot elever när fler kan dela på uppdraget och alla medarbetare har en förståelse, säger projektledare Josefine Wilson.

Företaget Ramboll har utvärderat projektet och anser att det har varit lyckat.
Anställda inom branschen upplever en ökad attraktivitet för yrket och en och ökad stolthet inom branschen. Utbildningarna har inneburit en förbättrad förmåga att ta emot och intressera nya personer för yrket samt att insatserna varit kompetenshöjande för personalen, skriver Ramboll i slututvärderingen.

Flera kampanjer har genomförts i sociala medier och störst respons har filmen "Stolt undersköterska" fått. Filmen handlar om fyra personer från fyra verksamhetsområden: LSS, psykiatri, äldreomsorg och akutsjukvård, och har visats som bioreklam, tv-reklam, bussreklam och på flera av projektets olika events. Syftet är att öka attraktionen till branschen och projektledningen har fått flera goda vitsord om filmen och dess syfte, bland annat från Studie- och yrkesvägledare i länet som använder filmen.

Läs mer om alla mål, aktiviteter och citat från deltagare i slutrapport och slututvärderingen.

Rambolls utvärdering av projektet Framtidens vård och omsorg

Slutrapport projektet Framtidens vård och omsorg

Fakta om projektet

Vård- och omsorgscollege Kronoberg genomförde projektet Framtid vård och omsorg Kronoberg som finansierades av Europeiska Socialfonden 2018-2022. Syftet har varit att attrahera och engagera medarbetare i vård- och omsorgsbranschen genom kompetensutveckling för medarbetare, lärare, chefer och nyckelpersoner i Kronoberg. Den ökade kunskapen ska möjliggöra lärande organisationer som bättre kan möta framtida personal- och kompetensutmaningar. Projektets särskilda spår om digitalisering har visat hur digitala hjälpmedel kan underlätta och utveckla verksamheterna.

Bakgrunden till projektet är att Region Kronoberg och länets kommuner har en stor utmaning att hitta personal: De närmsta åren väntar stora pensionsavgångar bland undersköterskor och liknande yrkesgrupper i Kronobergs län samtidigt som för få personer söker vård- och omsorgsutbildningar. 38,2 % av länets undersköterskor går i pension mellan 2016–2030 enligt Region Kronobergs rapport "Kompetensförsörjning i Kronobergs län 2018".

Relaterade nyheter

Nu kan alla över 18 år boka tid för påfyllnadsdos

26 september 2022

Region Kronoberg välkomnar nu alla invånare över 18 år att boka tid för en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Samtliga påfyllnadsdoser i regionen ges med vaccin anpassat för nya varianter av viruset.

Vårdplan gav Emma en trygg och tydlig vård

23 september 2022

Inom psykiatrin i Region Kronoberg arbetar man sedan många år tillbaka med vårdplaner. Ett arbetssätt som är väldigt uppskattat av patienterna.

Virtuellt besök hjälper barn inför sjukhusbesök

22 september 2022

Nu finns möjligheten för patienter som ska besöka barn- och ungdomskliniken i Växjö att förbereda sig genom att göra ett virtuellt besök. Filmen spelades in med en särskild 360-kamera som gör att besö...

Europeiska Socialfondens regionala handlingsplan 2022-2027 godkänd – nu går det att söka om projektmedel!

19 september 2022

En stor del av det regionala utvecklingskapitalet i de fyra länen i Småland och Öarna består av Europeiska Socialfonden, ESF+. Det handlar om totalt sett 402 miljoner kronor fram till 2027.

Save the date: Konferensen Byar som bygger! den 15 november

16 september 2022

Skriv in det i kalendern redan nu: Den 15 november är du välkommen till konferensen BY2030: Byar som bygger! som vi genomför tillsammans med Chalmers och Föreningen för byggemenskaper. Konferensens te...

Säker läkemedelshantering viktig del av patientsäkerhetsarbetet

16 september 2022

Läkemedel och läkemedelsbehandling kan bota, lindra och förebygga sjukdomar samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till att patienter drabbas av allvarliga vårdskador. De läke...

Länets båda sjukhus rankas i topp av AT-läkare

16 september 2022

Nu har resultatet i årets AT-rankning presenterats. Det blev en förstaplats för Ljungby lasarett inom kirurgikategorin, en delad andraplats för Centrallasarettet i Växjö inom medicinkategorin och dela...

Vård utifrån dina behov – vad nära vård handlar om

13 september 2022

Nära vård innebär helt enkelt att göra vården mer skräddarsydd för dig.

Kronobergs innovationskraft visas upp nationellt

12 september 2022

Under vecka 40 pågår Innovationsveckan, ett nationellt program där innovation av och för offentlig sektor lyfts. Fokuset är att dela och sprida smarta lösningar mellan olika aktörer. Missa inte din ch...

Välkommen till MAT 2022!

8 september 2022

På fredag startar MAT2022 – som sätter Kronoberg och Småland på kartan när det gäller matproduktion och mathantverk.