Fler nyheter

10 augusti 2020

Mer än fördubbling av antalet coronasmittade

Vecka 31 konstaterades 30 personer smittade av coronaviruset i Kronobergs län. Vecka 32 mer än fördubblades antalet – under förra veckan konstaterades runt 70 personer smittade.

Vi ser en ökning i åldrarna 20-29 år precis som i resten av Sverige, med en betoning på 20-25-åringar, säger smittskyddsläkare Christian Blomkvist.

Personerna är i en ålder där man har goda förutsättningar att klara av infektionen, men risken är att de sprider smittan vidare till äldre och andra i samhället. Därför vill vi återigen uppmana till försiktighet i kontakt med andra människor och i offentliga miljöer.

Antalet inneliggande covid-19-patienter på våra sjukhus har ökat något och är just nu 13 stycken.

Smitta på Centrallasarettet Växjö

Under de senaste veckorna har coronasmittan påverkat flera avdelningar på sjukhuset i VäxjöEn covid-avdelning har återstartats. Mellan 10 och 15 av regionens medarbetare har konstaterats smittade och sjukfrånvaron har ökat. Vårdhygien kartlägger nu hur smittan har spridits och stöttar avdelningarna.

Vi har agerat snabbt för att hantera detta; smittade patienter har isolerats och personalen har testats och sjukskrivits i väntan på testresultat. Vi smittspårar noga för att hindra vidare smitta, säger sjukhuschef Maria Wiltz.

Situationen påverkar vårdplatsläget som har varit ansträngt sedan förra veckan. Sjukhusledningen arbetar löpande med att säkerställa bemanningen.

Kontakt

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 046709844867

Maria Wiltz

Sjukhuschef Centrallasarettet Växjö och Ljungby Lasarett

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470588104, 046709844767

Relaterade nyheter

Vårdcentralen stöttar efter covid-19

24 september 2020

Patienter som har långsiktiga besvär efter covid-19 börjar söka till vårdcentralerna. En del av dem blev sjuka i början av pandemin innan testningen kommit igång, och därför är diagnosen inte alltid s...

Försenad diagnos av spridd cancer

24 september 2020

En cancerdiagnos fördröjdes med flera månader på grund av att olika symtom inte kopplades samman. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Biotopskyddade träd fälldes utan tillstånd

24 september 2020

Region Kronoberg har anmält till länsstyrelsen att fyra biotopskyddade björkar fällts utan tillstånd. Länsstyrelsen som öppnat ett tillsynsärende.

Privatpersoner har fått dubbla fakturor

23 september 2020

Region Kronoberg har upptäckt att 1 258 dubbla fakturor felaktigt skickats ut. Fakturorna kommer från sjukvården och tandvården och har framför allt gått ut till privatpersoner.