Fler nyheter
Bild på Niklas Lundin Filmregion Sydost, Jessica Linde Region Kronoberg, Magnus Eriksson Hemslöjden i Kronoberg, Anneli Welin Växjö kommun och Paula Gårsjö Musik i Syd.

22 juni 2022

Mer kultur i skolan med hjälp av Verklighetslabbet

Just nu pågår ett utvecklingsarbete kring kultur i skolan i Kronoberg. Med hjälp av Verklighetslabbets utvecklingsprogram i tjänstedesign arbetar representanter från olika delar av det regionala kulturlivet tillsammans för att utveckla enkla och flexibla sätt för länets lärare att arbeta mer med kultur i skolan.

Under våren har teamet genomfört en användarstudie och intervjuat lärare för att få en bättre förståelse för användarnas behov och vardag. Målen med arbetet är att barn och unga i Kronoberg ska ha rätt till kulturell välfärd på lika villkor samtidigt som det också ska bidra till skolans måluppfyllelse.

På bilden (från vänster): Niklas Lundin Filmregion Sydost, Jessica Linde Region Kronoberg, Magnus Eriksson Hemslöjden i Kronoberg, Anneli Welin Växjö kommun och Paula Gårsjö Musik i Syd

Läs mer om Verklighetslabbet

Relaterade nyheter

Mötesarena för kommuner och regionala kulturorganisationer

28 juni 2022

Efter en paus under pandemiåret 2021 återupptogs det årliga mötet mellan kulturchefer och kulturorganisationer, men i ett nytt uppdaterat format.

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige

23 juni 2022

Det finns en kraft, vilja och kunskap i Sydsverige att utveckla kulturområdet och genomföra de nationella kulturpolitiska målen. Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige drar vi nytta av respektive r...

Kulturella framsteg trots pandemin

22 juni 2022

Region Kronoberg har satsat på att utveckla det sydsvenska kultursamarbetet, säkerställa kultur i hela länet, utveckla en internationell arena för muntligt berättande och stärka det fria ordet och bil...

Region Kronobergs kulturstipendiater för 2022 är nu utsedda

21 juni 2022

Region Kronoberg delar varje år ut kulturstipendier. I år går det till tolv personer som är verksamma i regionens kulturliv. Stipendierna är ett sätt för Region Kronoberg att skapa bättre förutsättnin...

Scensommar 2022 – kulturupplevelser på 52 platser i länet

4 maj 2022

I sommar är Scensommar tillbaka för åttonde året i rad. Det blir konserter, teater och underhållning hela sommaren Totalt blir det 77 programpunkter på 52 olika platser i länet. Samtliga under bar him...

Region Kronoberg stöttar ukrainsk kulturarbetare

2 maj 2022

Med anledning av Ukrainas akuta läge och hotade situation för konstnärlig frihet erbjuder Region Kronoberg en ukrainsk konstnär möjlighet att komma till länet i ett residens. Det innebär att konstnäre...

5 av 7 mål i Regionala utvecklingsstrategin nås

22 april 2022

Det visar den årliga insatsrapporten – uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet 2021 och förutsättningar framåt som Region Kronoberg nu har publicerat. Utmaningarna finns bland annat inom klima...

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige

20 april 2022

Det finns en kraft, vilja och kunskap i Sydsverige att utveckla kulturområdet och genomföra de nationella kulturpolitiska målen. Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige drar vi nytta av respektive r...

Samverkan och utveckling i centrum när Kulturrådet besökte Kronoberg

25 mars 2022

Torsdagen den 17 mars besökte Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin och den regionala koordinatorn Margareta Brilioth Region Kronoberg för att diskutera angelägna kulturfrågor.

Ansök till konstnärligt utvecklingsprogram för författare

26 januari 2022

Nu öppnar en ny ansökningsomgång för Skrivyta Syd, ett konstnärligt utvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt konstnärliga skrivande.