Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

2 oktober 2020

Minskade kostnader för inhyrd vårdpersonal

Region Kronoberg är en av de regioner där den totala kostnaden för inhyrd vårdpersonal minskade mest under första halvåret 2020, enligt en sammanställning som SKR (Sveriges kommuner och regioner) gjort. Totalt minskade kostnaderna med 23 procent jämfört med samma period 2019.

Sammanställningen visar att kostnaden för hyrespersonal i hela landet minskat med 3 procent första halvåret 2020. Det motsvarar 70,5 miljoner kronor. En minskning av de totala kostnaderna för inhyrd personal har skett i 11 av 21 regioner.

I Kronoberg har kostnaderna minskat med 23 procent. En stor del av minskningen beror på coronapandemin, men den är även resultatet av ett långsiktigt arbete för att minska hyroberoendet.

Under pandemin har det varit mycket vård som ställts in och skjutits upp. Där det uppstått behov av personal har vi haft en god samverkan och hjälpt varandra över verksamhetsgränserna. Men minskningen är också en effekt av vår kompetensförsörjningsstrategi med bland annat långsiktiga satsningar på att utbilda läkare, säger Roger O Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Kostnaden för inhyrda läkare minskade med 38 procent medan kostnaderna för sjuksköterskor ökade med 11 procent.

Det är här vi ser den största utmaningen framöver, att bryta trenden med ökade hyrkostnader för sjuksköterskor. En nyckel är att anställa fler sjuksköterskor, därför har regionen medverkat till att starta en sjuksköterskeutbildning i Ljungby. I januari går den andra omgången sjuksköterskor i Ljungby ut, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Läs mer hos SKR: Minskade kostnader för inhyrd vårdpersonal 

Inhyrd vårdpersonal i Region Kronoberg första halvåret 2020, jämfört med första halvåret 2019:

Totalt minskade kostnaderna för inhyrd vårdpersonal i regionerna med 23 procent. Kostnaden för inhyrda läkare minskade med 38 procent medan kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor ökade med 11 procent.

Inom somatiken minskade kostnaderna totalt med 13 procent. Hyrkostnaderna för läkare minskade med 47 procent medan kostnaderna ökade för sjuksköterskor med 18 procent.

Inom primärvården minskade kostnaderna totalt med 23 procent. Hyrkostnaderna för läkare minskade med 22 procent medan kostnaderna för sjuksköterskor minskade med 72 procent.

Inom psykiatrin minskade kostnaderna totalt med 51 procent. Hyrkostnaderna för läkare minskade med 80 procent och kostnaderna för sjuksköterskor minskade med 20 procent.

Relaterade nyheter

Skärpta råd förlängs i länet

24 november 2020

De skärpta allmänna råd som infördes i Kronobergs län den 5 november förlängs nu till och med den 13 december. Därefter införs nationella råd som kommer gälla över jul och nyår.

Vården av covid-sjuka på äldreboenden får kritik av IVO

24 november 2020

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat vården av covid-sjuka på landets äldreboenden och identifierat allvarliga brister. Samtliga landets regioner kritiseras av IVO, så även Kronoberg.

Digitala kallelser införs överallt i vården

23 november 2020

Digitala kallelser sparar pengar, frigör tid för vårdpersonal och patienterna är positiva. Det går nästan dubbelt så fort att hantera en digital kallelse som en papperskallelse och kostnaden är bara h...

Lägesrapport: Ökningen av coronafall inte lika snabb

20 november 2020

Vecka 46 hade vi cirka 750 fall av covid-19 i länet, något fler än veckan innan. Det provtogs också fler än någonsin: nästan 5 800 personer.