Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

2 oktober 2020

Minskade kostnader för inhyrd vårdpersonal

Region Kronoberg är en av de regioner där den totala kostnaden för inhyrd vårdpersonal minskade mest under första halvåret 2020, enligt en sammanställning som SKR (Sveriges kommuner och regioner) gjort. Totalt minskade kostnaderna med 23 procent jämfört med samma period 2019.

Sammanställningen visar att kostnaden för hyrespersonal i hela landet minskat med 3 procent första halvåret 2020. Det motsvarar 70,5 miljoner kronor. En minskning av de totala kostnaderna för inhyrd personal har skett i 11 av 21 regioner.

I Kronoberg har kostnaderna minskat med 23 procent. En stor del av minskningen beror på coronapandemin, men den är även resultatet av ett långsiktigt arbete för att minska hyroberoendet.

Under pandemin har det varit mycket vård som ställts in och skjutits upp. Där det uppstått behov av personal har vi haft en god samverkan och hjälpt varandra över verksamhetsgränserna. Men minskningen är också en effekt av vår kompetensförsörjningsstrategi med bland annat långsiktiga satsningar på att utbilda läkare, säger Roger O Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Kostnaden för inhyrda läkare minskade med 38 procent medan kostnaderna för sjuksköterskor ökade med 11 procent.

Det är här vi ser den största utmaningen framöver, att bryta trenden med ökade hyrkostnader för sjuksköterskor. En nyckel är att anställa fler sjuksköterskor, därför har regionen medverkat till att starta en sjuksköterskeutbildning i Ljungby. I januari går den andra omgången sjuksköterskor i Ljungby ut, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Läs mer hos SKR: Minskade kostnader för inhyrd vårdpersonal 

Inhyrd vårdpersonal i Region Kronoberg första halvåret 2020, jämfört med första halvåret 2019:

Totalt minskade kostnaderna för inhyrd vårdpersonal i regionerna med 23 procent. Kostnaden för inhyrda läkare minskade med 38 procent medan kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor ökade med 11 procent.

Inom somatiken minskade kostnaderna totalt med 13 procent. Hyrkostnaderna för läkare minskade med 47 procent medan kostnaderna ökade för sjuksköterskor med 18 procent.

Inom primärvården minskade kostnaderna totalt med 23 procent. Hyrkostnaderna för läkare minskade med 22 procent medan kostnaderna för sjuksköterskor minskade med 72 procent.

Inom psykiatrin minskade kostnaderna totalt med 51 procent. Hyrkostnaderna för läkare minskade med 80 procent och kostnaderna för sjuksköterskor minskade med 20 procent.

Relaterade nyheter

Succé för digitala Handledarens dag 2020

22 oktober 2020

Förra veckan anordnades Handledarens dag för sjunde året av Vård- och omsorgscollege Kronoberg. Evenemanget hyllar handledande undersköterskor, språkombud och personal inom vård- och omsorgsbranschen...

Borsta tänderna läskigt länge i halloween

21 oktober 2020

Halloween är tillsammans med påsken och julen våra största godishelger. Under en helg som denna är det därför extra viktigt att hålla koll på barnens tandborstning. Och för att hjälpa alla barnfamilje...

Ökning av inneliggande patienter med covid-19 – sjukhusen går upp i stabsläge

20 oktober 2020

De senaste dagarna har antalet inneliggande patienter med covid-19 ökat på regionens sjukhus. I fredags var det sju inneliggande patienter, i dag tisdag är antalet 18.

Fördröjd diagnos av lungcancer

19 oktober 2020

En lungförändring hos en patient skulle följas upp – men det gjordes aldrig. Två år senare hittades lungcancer hos patienten. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex...