Fler nyheter

20 mars 2020

Missad kotfraktur anmäls enligt Lex Maria

Trots två besök hos läkare missades en fraktur på en ryggkota hos en patient. Nu anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

En person som ramlat i sitt hem besökte våren 2019 sin vårdcentral med smärtor i ryggen. Hon fick vid två tillfällen med några dagars mellanrum träffa samma läkare. Läkaren skrev ut smärtstillande och sjukskrev patienten men genomförde aldrig någon undersökning.

I samband med besök hos fysioterapeut några dagar senare fattades misstanke om skelettskada och röntgen beställdes. På röntgen sågs en potentiellt instabil fraktur. Patienten fick då behandling med korsett.

Händelsen förlöpte väl men det fanns en risk för allvarlig vårdskada och händelsen anmäls därför.

Aktuell läkare är inblandad i ett antal incidenter sedan tidigare och därför kommer även en individanmälan göras till IVO. Läkaren arbetar inte kvar i regionen.

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), denna regel kallas Lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet.

Kontakt

Gunilla Östgaard

Chefläkare för primärvården

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470588280, 046720831889

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...