Fler nyheter
Ukrainas flagga.

4 april 2022

Mobila team erbjuder flyktingar från Ukraina hälsoundersökning

Ukrainska flyktingar i Kronobergs län erbjuds en kostnadsfri hälsoundersökning samt vaccination mot covid-19 via mobila team. Teamen kommer att besöka olika platser i länet där flyktingar befinner sig, samt möta ukrainska flyktingar på plats på Migrationsverket i Växjö.

Alla flyktingar som kommer till Sverige ska erbjudas en hälsoundersökning för att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder, samt för att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård.

För att möta flyktingvågen från Ukraina väljer Region Kronoberg att samordna hälsoundersökningar och vaccination mot covid-19 med hjälp av mobila team.

Vi kommer täcka hela länet genom att finnas på olika ställen vid olika tidpunkter. Ett team kommer att finnas på plats på Migrationsverket i Växjö två dagar i veckan för att möta de flyktingar som söker sig dit. I samband med registrering erbjuds vaccinering och tid för hälsoundersökning, säger Yvonne Hellsten som är verksamhetschef för Samordningsenheten.  

De mobila teamen påbörjar sitt arbete under vecka 14 och planeringen görs löpande utifrån behov. 

Telefonnummer för att boka tid 

Region Kronoberg har öppnat ett telefonnummer dit flyktingar eller personer i deras närhet kan höra av sig för att boka tid för en hälsoundersökning och/eller vaccination. Man får lämna sitt telefonnummer och får en bokad tid för återuppringning samma dag. Personerna som bemannar telefonnumret talar svenska och engelska.

Telefonnummer: 0470-52 39 00

Det går också bra att mejla: Det här är en e-postadress

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...