Fler nyheter

24 oktober 2022

EU har godkänt ny programperiod för södra Östersjöprogrammet

Interreg South Baltic Programme (Södra Östersjöprogrammet) ska stödja samverkan och utveckling över landsgränser mellan regionerna i södra Östersjöområdet. Programmet har nu godkänts och tilldelats en budget på totalt 85 miljoner Euro.

I dessa tider där samarbete och samverkan är viktigare än någonsin, är det ett styrkebesked att vi, 25 regioner från fem länder, har kommit överens om gemensamma mål inför framtiden. Programmet ger oss möjlighet att lösa utmaningar som inte bara kan lösas i en kommun eller i en region. Syftet med Interreg-programmen är att bidra till bättre gränsöverskridande samverkan och samtidigt nå våra högt satta mål för det baltiska samarbetet i södra Östersjön, Rene Jaramillo (M), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Projekt kan få finansiellt stöd upp till 80 % för att arbeta med gränsregionalt samarbete utifrån fyra prioriteringar:

  • Digitalisering och internationalisering för små och medelstora företag
  • Hållbar vattenanvändning, grön energiomställning och cirkulär ekonomi
  • Hållbar besöksnäring och,
  • Förbättrade möjligheter till gränsregional samverkan

I programområdet ingår Blekinge, Skåne, Kalmar, Kronoberg och ytterligare 21 regioner med närhet till södra östersjön från Polen, Litauen, Tyskland och Danmark. Målgruppen för projekten är lokala och regionala organisationer.

Aktuella utlysningar

Interreg South Baltic Programme har öppnat en utlysning för seed money (såddfinansiering) som stänger den 21 november. Syftet med varje seed money-projekt är att utveckla ett större projektkoncept.
Mer information om seed money 

De svenska kontaktpunkterna håller öppna digitala konsultationstillfällen varje fredag kl. 9-10 fram till och med den 11 november. Ingen föranmälan krävs och du kopplar upp via Teams.
Klicka här för att ansluta till mötet

Programmet väntas även öppna en fullskalig ansökan under november.

Se mer information på Interreg South Balitc Programmes hemsida 

Svensk kick off för det nya programmet i Växjö

Den 18 november genomförs en svensk informationsträff och kick-off för det nya programmet. 

Till program och anmälan

Kontakt

Josefine Wilhelmsson

Projektutvecklare

Kontaktperson för det regionala strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna och regional kontaktnod för Södra Östersjöprogrammet.

René Jaramillo (M)

Relaterade nyheter

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Delfin från Alvesta ställs ut på Tekniska museet

14 november 2022

Under hösten har 2400 elever i länet testat på ett helt nytt ämne - plastslöjd. Skolklasserna har fått arbeta med allt från insamling till att lära sig om materialet och att sedan skapa något nytt. Nu...

Högstadieelever får ”hemligt” uppdrag och lär sig bygga nätverk

10 november 2022

Stoppa hackern! Uppmaningen kommer från Mot nya höjders IT-pedagoger som ska besöka högstadieskolor i länet. Med sig har de datorer och teknik som eleverna får använda för att bygga ett nätverk och lö...

Digitala veckan ska öka intresset för tech-branschen

4 november 2022

Hur ska tech-branschen kunna rekrytera personer med rätt kompetenser i framtiden? Kan AI göra skolan tryggare? Vad kan företag göra åt digitala hot? Det och mycket mer kommer diskuteras under Digitala...

Kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027

24 oktober 2022

Välkommen till vår Svenska kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027!

Satsning på energirådgivning i länet: ”Efterfrågan är stor”

21 oktober 2022

Efterfrågan på energirådgivning är stor med anledning av de höga elpriserna. Region Kronoberg har beslutat att avsätta medel för att möta det behov som finns från företagare och fastighetsägare.

Statistik för jämställd välfärd

20 oktober 2022

Region Kronoberg har könsuppdelad statistik inom många områden – men den används inte. Därför är det svårt att veta om vi erbjuder jämställda välfärdstjänster. Det är en av utmaningarna som regionen n...

Vilka yrken behövs i framtiden?

14 oktober 2022

Måndag den 17 oktober går startskottet för Yrkesutbildningsveckan. Satsningen görs eftersom många av länets arbetsgivare saknar personal med gymnasial yrkeskompetens. Förhoppningen är att veckans inne...

Fokus på demokrati och utveckling av lokalsamhällen i nytänkande utbildning

12 oktober 2022

Region Kronoberg, Linnéuniversitetet och Leader Linné bjuder in till en utbildning i medskapande ledarskap enligt det internationella konceptet ”Art of hosting”.

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

11 oktober 2022

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till kulturjournalisten Tore Sjöqvist, kulturföreningen Teater 16 och...