Fler nyheter

28 juni 2022

Mötesarena för kommuner och regionala kulturorganisationer

Efter en paus under pandemiåret 2021 återupptogs det årliga mötet mellan kulturchefer och kulturorganisationer, men i ett nytt uppdaterat format.

Den första juni arrangerade kulturstaben i Region Kronoberg en workshopdag med fokus på ett av kulturplanens utvecklingsområden: Breddat deltagande i kulturlivet.

En frågeställning som utforskades under dagen var - hur kan vi arbeta tillsammans för att nå ett breddat deltagande i kulturlivet och hur kan vi använda kommunikation som ett verktyg för att nå målet? Under dagen varvades information och föreläsningar inom olika ämnesområden med dialoger och dagen avslutades med ett workshop-pass i tre delar – som resulterade i många nya tankar och konkreta projektidéer. Intresset för mötet var stort och totalt deltog 25 personer från länets kommuner och kulturverksamheter.

Bakgrund

Syftet med det årliga mötet är att erbjuda en arena för kommuner och kulturorganisationer med regionala uppdrag att träffas, planera strategiskt samtidigt som de befintliga strukturerna nyttjas.

Relaterade nyheter

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige

23 juni 2022

Det finns en kraft, vilja och kunskap i Sydsverige att utveckla kulturområdet och genomföra de nationella kulturpolitiska målen. Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige drar vi nytta av respektive r...

Mer kultur i skolan med hjälp av Verklighetslabbet

22 juni 2022

Just nu pågår ett utvecklingsarbete kring kultur i skolan i Kronoberg. Med hjälp av Verklighetslabbets utvecklingsprogram i tjänstedesign arbetar representanter från olika delar av det regionala kultu...

Kulturella framsteg trots pandemin

22 juni 2022

Region Kronoberg har satsat på att utveckla det sydsvenska kultursamarbetet, säkerställa kultur i hela länet, utveckla en internationell arena för muntligt berättande och stärka det fria ordet och bil...

Region Kronobergs kulturstipendiater för 2022 är nu utsedda

21 juni 2022

Region Kronoberg delar varje år ut kulturstipendier. I år går det till tolv personer som är verksamma i regionens kulturliv. Stipendierna är ett sätt för Region Kronoberg att skapa bättre förutsättnin...

Scensommar 2022 – kulturupplevelser på 52 platser i länet

4 maj 2022

I sommar är Scensommar tillbaka för åttonde året i rad. Det blir konserter, teater och underhållning hela sommaren Totalt blir det 77 programpunkter på 52 olika platser i länet. Samtliga under bar him...

Region Kronoberg stöttar ukrainsk kulturarbetare

2 maj 2022

Med anledning av Ukrainas akuta läge och hotade situation för konstnärlig frihet erbjuder Region Kronoberg en ukrainsk konstnär möjlighet att komma till länet i ett residens. Det innebär att konstnäre...

5 av 7 mål i Regionala utvecklingsstrategin nås

22 april 2022

Det visar den årliga insatsrapporten – uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet 2021 och förutsättningar framåt som Region Kronoberg nu har publicerat. Utmaningarna finns bland annat inom klima...

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige

20 april 2022

Det finns en kraft, vilja och kunskap i Sydsverige att utveckla kulturområdet och genomföra de nationella kulturpolitiska målen. Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige drar vi nytta av respektive r...

Samverkan och utveckling i centrum när Kulturrådet besökte Kronoberg

25 mars 2022

Torsdagen den 17 mars besökte Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin och den regionala koordinatorn Margareta Brilioth Region Kronoberg för att diskutera angelägna kulturfrågor.