Fler nyheter
Maria Holmén (vd på Campus Ljungby), Mikael Johansson (M) (regionstyrelsens ordförande), Magnus Gunnarsson (kommunstyrelsens ordförande i Ljungby kommun), Jennie Vidal (kommundirektör i Ljungby kommun) och Martin Myrskog (regiondirektör). Maria Holmén (vd på Campus Ljungby), Mikael Johansson (M) (regionstyrelsens ordförande), Magnus Gunnarsson (kommunstyrelsens ordförande i Ljungby kommun), Jennie Vidal (kommundirektör i Ljungby kommun) och Martin Myrskog (regiondirektör).

13 januari 2022

Nära vård testas i Ljungby

Region Kronoberg och Ljungby kommun har undertecknat en avsiktsförklaring för god och nära vård för multisjuka och äldre. Nu inleds ett spännande utvecklingsarbete inom informationsdriven och digifysisk vård som innebär möjligheter att få avancerad sjukvård i hemmet med hjälp av bland annat sensorer.

Det här är ett spännande projekt där vi tillsammans kan driva utveckling framåt. Vi i regionen ser fördelen med ett pilotprojekt tillsammans med Ljungby, för att senare växla upp arbetet i hela regionen, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande. 

I det arbete som ska göras finns tre parter: Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby. Campus Ljungby är den part som håller ihop arbetet.

Det här är en möjlighet för oss att vara "försöksverksamhet" och om vi kan prova ett djupare samarbete över organisationsgränserna kan vi vara en föregångare i landet, säger Martin Myrskog som är regiondirektör.

Regeringen har en särskild utredare som har i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för hur staten kan främja försök inom kommunsektorn. Utredaren kommer att följa arbetet.

Om nära vård

För att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården görs en omställning till god och nära vård. Det innebär att vården i högre grad ska organiseras och bedrivas med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar och att vården är lättillgänglig och finns nära invånarna. För att det ska bli verklighet krävs ett gott samarbete mellan myndigheter, regioner och kommuner.

Mer om nära vård

Relaterade nyheter

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...

Arbetet för god och nära vård har fått medel från Familjen Kamprads stiftelse

17 maj 2022

Familjen Kamprads stiftelse bidrar med 3 500 000 kronor till det pilotprojekt som Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby inlett kring god och nära vård.

”De flesta mår bättre när de minskar sitt beroende”

12 maj 2022

Vårdcentralen Dalbo har lyckats halvera receptförskrivningen av beroendeframkallande läkemedel, genom tydliga rutiner och ett gemensamt arbete på hela vårdcentralen.

Coronabilen firades ut efter 741 dagar

10 maj 2022

Efter över två år och 2 000 resor avvecklades coronabilen i Region Kronoberg den sista april. Den firades ut med alkoholfri cider och blåbärstårta.