Fler nyheter
Maria Holmén (vd på Campus Ljungby), Mikael Johansson (M) (regionstyrelsens ordförande), Magnus Gunnarsson (kommunstyrelsens ordförande i Ljungby kommun), Jennie Vidal (kommundirektör i Ljungby kommun) och Martin Myrskog (regiondirektör). Maria Holmén (vd på Campus Ljungby), Mikael Johansson (M) (regionstyrelsens ordförande), Magnus Gunnarsson (kommunstyrelsens ordförande i Ljungby kommun), Jennie Vidal (kommundirektör i Ljungby kommun) och Martin Myrskog (regiondirektör).

13 januari 2022

Nära vård testas i Ljungby

Region Kronoberg och Ljungby kommun har undertecknat en avsiktsförklaring för god och nära vård för multisjuka och äldre. Nu inleds ett spännande utvecklingsarbete inom informationsdriven och digifysisk vård som innebär möjligheter att få avancerad sjukvård i hemmet med hjälp av bland annat sensorer.

Det här är ett spännande projekt där vi tillsammans kan driva utveckling framåt. Vi i regionen ser fördelen med ett pilotprojekt tillsammans med Ljungby, för att senare växla upp arbetet i hela regionen, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande. 

I det arbete som ska göras finns tre parter: Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby. Campus Ljungby är den part som håller ihop arbetet.

Det här är en möjlighet för oss att vara "försöksverksamhet" och om vi kan prova ett djupare samarbete över organisationsgränserna kan vi vara en föregångare i landet, säger Martin Myrskog som är regiondirektör.

Regeringen har en särskild utredare som har i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för hur staten kan främja försök inom kommunsektorn. Utredaren kommer att följa arbetet.

Om nära vård

För att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården görs en omställning till god och nära vård. Det innebär att vården i högre grad ska organiseras och bedrivas med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar och att vården är lättillgänglig och finns nära invånarna. För att det ska bli verklighet krävs ett gott samarbete mellan myndigheter, regioner och kommuner.

Mer om nära vård

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Ytterligare en fördubbling av antalet fall av covid-19

21 januari 2022

För tredje veckan i rad blev det förra veckan ungefär en fördubbling av antalet fall av covid-19 i länet, från över 2 000 till närmare 4 000 fall.

Region Blekinge och Region Kronoberg utvecklar samarbetet inom hälso- och sjukvården

21 januari 2022

Region Blekinge och Region Kronoberg är överens om att fortsätta samarbetet inom hälso- och sjukvården. Det gäller även thoraxkirurgisk sjukvård och högspecialiserad hjärtsjukvård.

Region Kronobergs vårdcentraler, psykiatri, rehabilitering och habilitering erbjuder videobesök i första hand

20 januari 2022

För att minska risken för smittspridning i vården erbjuder verksamheterna inom primärvård, rehab och psykiatri videobesök i större omfattning. Regionen uppmanar invånarna att förbereda sig för videobe...

Region Kronoberg pausar PCR-provtagningen

19 januari 2022

På grund av kraftigt ökad provtagning är den nationella analyskapaciteten otillräcklig. Region Kronoberg har inte möjlighet att skicka fler prover för analys och pausar därför PCR-provtagningen för co...