Fler nyheter

12 augusti 2020

Nästan var tionde har antikroppar

Den 11 augusti kl.12 hade knappt 1900 individer i Kronoberg fått svar på sina antikroppstester. Av dem har 9 procent (9,2) antikroppar mot covid-19.

Siffran är troligtvis högre än för hela allmänheten.

Andelen kan vara lite hög jämfört med allmänheten då de som testat sig troligtvis är de som haft symtom som de tror skulle kunna vara covid-19. Andelen blodgivare som har antikroppar ligger på mellan 3-4 procent över tid. Sannolikt ligger andelen som har antikroppar i allmänheten i länet någonstans mellan dessa grupper, säger smittskyddsläkare Christian Blomkvist.

Provtagning har gjorts i alla åldrar, men flest analyser har gjorts i åldrarna 40-60 år.

Analysarbetet går mycket bra, vi har god kapacitet för att analysera alla de prover som kommer in. Intresset är fortfarande stort, säger Annika Petersson, verksamhetschef för klinisk kemi och transfusionsmedicin.

Om antikroppar

Antikroppar bildas av kroppens immunförsvar och kan visa om en person fått ett helt eller delvis skydd mot covid-19. Provet bör inte tas för tidigt utan tidigast efter 10 dagar - det kan ta tid för kroppen att bilda antikroppar. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att den som har utvecklat antikroppar sannolikt har ett skydd som varar upp till ett halvår från testresultat.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida

Kontakta

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 046709844867

Annika Petersson

Verksamhetschef klinisk kemi och transfusionmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587978, 0767-25 96 09

Relaterade nyheter

Vårdcentralen stöttar efter covid-19

24 september 2020

Patienter som har långsiktiga besvär efter covid-19 börjar söka till vårdcentralerna. En del av dem blev sjuka i början av pandemin innan testningen kommit igång, och därför är diagnosen inte alltid s...

Försenad diagnos av spridd cancer

24 september 2020

En cancerdiagnos fördröjdes med flera månader på grund av att olika symtom inte kopplades samman. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Biotopskyddade träd fälldes utan tillstånd

24 september 2020

Region Kronoberg har anmält till länsstyrelsen att fyra biotopskyddade björkar fällts utan tillstånd. Länsstyrelsen som öppnat ett tillsynsärende.

Privatpersoner har fått dubbla fakturor

23 september 2020

Region Kronoberg har upptäckt att 1 258 dubbla fakturor felaktigt skickats ut. Fakturorna kommer från sjukvården och tandvården och har framför allt gått ut till privatpersoner.