Fler nyheter

29 maj 2020

Nationellt museum kommer till Kronoberg

Region Kronoberg inleder ännu ett samarbete med ett nationellt museum – Naturhistoriska riksmuseet. Samarbetet sker genom undervisningskonceptet Maker tour – Mot nya höjder som verkar för att öka barn och ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Naturhistoriska riksmuseet blir det tredje nationella museet Region Kronoberg samarbetar med. I dagsläget finns etablerade samarbeten med både Tekniska museet och Nobel Prize Museum som möjliggjorts genom Maker tour – Mot nya höjder.

Det här är en bekräftelse på det goda arbetet som görs i Maker tour - Mot nya höjder. Att riksmuseer vill samarbeta med oss visar att vi här i Kronoberg jobbar på rätt sätt. Vinnarna blir framförallt våra barn och unga i länet, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Grunden till samarbetet är den gemensamma ambitionen att väcka barn och ungas nyfikenhet för naturen. I Maker tour – Mot nya höjders aktuella tema skogen får elever experimentera om skog, klimat och hållbarhet. Samarbetet med Naturhistoriska riksmuseet ska bli ett nytt sätt för barn och unga att utforska naturvetenskap men även teknik och matematik.

Genom samarbetet får regionens barn och unga tillgång till ett nationellt museum i Kronoberg. Samtidigt ökar vi möjligheten att säkra kompetens som vår arbetsmarknad är i stort behov av, säger Caroline Schough, projektledare på Region Kronoberg och Maker tour – Mot nya höjder.

Hur samarbetet med Naturhistoriska riksmuseet kommer att se ut presenteras inom kort.

Vad är Maker tour – Mot nya höjder?
Maker tour – Mot nya höjder är ett undervisningskoncept i Kronobergs, Gävleborgs och Gotlands grundskolor. Konceptets syfte är att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik och att bygga broar mellan skola och arbetsliv. Maker tour – Mot nya höjder drivs av Region Kronoberg, Tekniska museet och Linnéuniversitetet.

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Caroline Schough

Projektledare Maker tour – Mot nya höjder

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046767207728

Relaterade nyheter

Digitala kallelser införs överallt i vården

23 november 2020

Digitala kallelser sparar pengar, frigör tid för vårdpersonal och patienterna är positiva. Det går nästan dubbelt så fort att hantera en digital kallelse som en papperskallelse och kostnaden är bara h...

Lägesrapport: Ökningen av coronafall inte lika snabb

20 november 2020

Vecka 46 hade vi cirka 750 fall av covid-19 i länet, något fler än veckan innan. Det provtogs också fler än någonsin: nästan 5 800 personer.

Coronastöd till idrottsrörelsen

20 november 2020

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd ger 1,5 miljoner kronor till idrottsrörelsen i Kronoberg genom RF-SISU Småland.

Ladda ner Saba Meeting

19 november 2020

Ladda ner Saba Meeting För att delta i en virtuell utbildning via Kompetensportalens mötes- och virtuella utbildningsverktyg Saba Meeting måste du ladda ner Saba Meeting till din dator. Följ instrukt...