Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

2 september 2020

Nu återupptas cellprovtagningen

Efter ett uppehåll sedan i mars återupptas cellprovtagningen både i Växjö och Ljungby den 14 september. I dagarna går de första kallelserna ut.

Det känns fantastiskt bra. Vi har bara väntat på att köra igång, och nu kan vi äntligen öppna upp igen, säger Jennie Roneus, verksamhetschef på kvinnokliniken.

Ambitionen är att alla som är inplanerade att kallas till cellprovtagning under hösten ska bli provtagna. Tiderna har glesats ut något för att undvika trängsel i väntrum och för att hinna med alla patienter kommer det även att finnas kvällstider.

Detta är en viktig verksamhet som vi tyvärr har varit tvungna att lägga på is under vårens pandemi. Det förebyggande arbetet är viktigt och nu kan vi äntligen återuppta detta, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

De patienter som skulle kallats i våras kommer istället att kallas nästa vår.

Under mars till september nästa år kommer det vara dubbla mängden som ska komma in. Då behöver vi öka upp vår kapacitet, säger Jennie Roneus.

Att cellprovtagningen ställdes in i mars berodde bland annat på att coronatester var prioriterade hos mikrobiologen. Nu är kapaciteten så pass hög att mikrobiologen även kan analysera HPV-prover i ordinarie utsträckning.

Relaterade nyheter

Fördröjd diagnos av bröstcancer

21 september 2020

En förändring i bröstet hos en patient bedömdes vara godartad 2016. Tre år senare opererades patienten och det visade sig vara cancer. Det inträffade anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (I...

Satsning på mammografi efter uppehåll

18 september 2020

På grund av coronapandemin har mammografin i Kronoberg haft ett uppehåll i att kalla kvinnor till hälsoundersökning. Nu satsar Region Kronoberg på extra hälsoundersökning med mammografi året ut, för a...

Lägesrapport från Region Kronoberg 18 september

18 september 2020

Intresset för provtagning för en pågående coronainfektion är fortsatt stort. Förra veckan provtogs nästan 3 000 personer, av dessa var tre procent positiva.

Regionen lyser ut företagsstöd

18 september 2020

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd har beslutat att lysa ut en del av de regionala utjämningsmedlen (1:1) som företagsstöd. Stödet hanteras av Almi Företagspartner Kronoberg AB i form av utv...