Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

3 augusti 2020

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Proverna tas på vårdcentralerna i länet efter tidsbokning. Provtagningen kostar 200 kronor.

Kriteriet för att få ta provet är att man ska ha varit frisk i 14 dagar. Provet tas som ett vanligt blodprov och analyseras på enheten för klinisk kemi och transfusionsmedicin i Region Kronoberg. Svaret, som blir klart inom två arbetsdagar, får patienten genom att själv gå in i sin journal via 1177.

Vi är nöjda med att komma igång med antikroppstesterna för allmänheten nu. Efterfrågan är stor. Vi har sett hos våra blodgivare att andelen som har antikroppar ligger på ungefär 4 procent, så de absolut flesta kommer inte att ha antikroppar, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Tid måste bokas i förväg

Alla vårdcentraler i Kronobergs län erbjuder provtagning. Provtagning påbörjas den 5 augusti, tidsbokning öppnar den 3 augusti. Tiderna bokas i första hand via webbtidbokning på 1177.se. Den som önskar ta provet loggar in med mobilt bank-id och väljer den enhet man önskar en tid på. Olika vårdcentraler har olika kapacitet att hinna med provtagningen och därför kan tillgången till tider variera. Finns det ingen tid tillgänglig så får man vänta eller leta efter tid på en annan enhet.

Eftersom intresset för att ta testet väntas bli stort har primärvården stärkt upp med provtagning även på primärvårdens hälsoenhet, som har lokaler i centrala Växjö. Där kan man boka tid via webben, oavsett var man är listad.

Vi tror att det kommer att bli ett mycket stort intresse för den här provtagningen, och vill därför förvarna om att det kan bli en del väntetider, säger Lena Andersson Nazzal, verksamhetsområdeschef för primärvård och rehab i Region Kronoberg.

Riktlinjer måste fortfarande följas

Personer som har antikroppar har mindre risk att smittas, och därmed också mindre risk att föra smittan vidare till andra i samhället. En person med antikroppar kan umgås med personer som tillhör riskgrupp. En person i riskgrupp som bär på antikroppar kan umgås med andra.

Men de generella smittskyddsåtgärder som gäller i samhället och på arbetsplatser måste följas även i fortsättningen av personer som bär på antikroppar. Inom hälso- och sjukvården måste hygienrutiner och rutiner kring personlig skyddsutrustning också fortsätta att följas.

Det är viktigt att man fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer även vid påvisade antikroppar, påpekar smittskyddsläkare Christian Blomkvist.

Hur länge antikropparna skyddar mot en ny infektion är inte klarlagt.

I nuläget gör Folkhälsomyndigheten bedömningen att antikroppar för covid-19 sannolikt ger skydd i minst ett halvår från att personen fått sitt testresultat. Men den siffran kan komma att ändras, säger Christian Blomkvist.

Läs mer om testet på 1177

Läs mer om antikroppstest hos Folkhälsomyndigheten

Kontakt

Lena Andersson Nazzal

Chef för primärvård och rehab

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 73

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 046709844867
Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Relaterade nyheter

Vårdcentralen stöttar efter covid-19

24 september 2020

Patienter som har långsiktiga besvär efter covid-19 börjar söka till vårdcentralerna. En del av dem blev sjuka i början av pandemin innan testningen kommit igång, och därför är diagnosen inte alltid s...

Försenad diagnos av spridd cancer

24 september 2020

En cancerdiagnos fördröjdes med flera månader på grund av att olika symtom inte kopplades samman. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Biotopskyddade träd fälldes utan tillstånd

24 september 2020

Region Kronoberg har anmält till länsstyrelsen att fyra biotopskyddade björkar fällts utan tillstånd. Länsstyrelsen som öppnat ett tillsynsärende.

Privatpersoner har fått dubbla fakturor

23 september 2020

Region Kronoberg har upptäckt att 1 258 dubbla fakturor felaktigt skickats ut. Fakturorna kommer från sjukvården och tandvården och har framför allt gått ut till privatpersoner.