Fler nyheter

15 november 2021

Ny avhandling undersöker svenskarnas resonemang i kontroversiell fråga

Den 12 november disputerade Joar Björk, specialistläkare i internmedicin på palliativa teamet i Region Kronoberg och nybliven doktor i medicinsk etik, vid Karolinska Institutet i Stockholm. Frågan han har undersökt är om patienter med förment självförvållad sjuklighet ska prioriteras annorlunda i vården jämfört med patienter med oskyldig sjuklighet.

Ett exempel på (förment) självförvållad sjuklighet kan till exempel vara en person med ett förstadium till lungcancer som trots upprepade varningar fortsätter att röka, medan oskyldig sjuklighet kan vara en människa som på övergångsstället blivit påkörd och skadats av en rattonykter förare.

Jag är läkare och har noterat att det både bland enstaka kollegor och bland allmänheten förekommer att man tycker att patienter som har "sig själva att skylla" har mindre rätt till vård än andra. Jag har velat kartlägga hur vanlig tanken är och vilka etiska argument som talar för och emot tanken, säger Joar Björk.

Forskningen har genomförts både empiriskt och filosofiskt och med stöd av FoU Kronoberg, Region Kronobergs forskningsenhet. Den empiriska delen av studien genomfördes genom enkätstudier där läkare och befolkning fick besvara frågor om en rökande respektive icke-rökande patient. I den filosofiska delen av studien har Joar Björk analyserat möjliga etiska skäl för och emot att låta eget ansvar spela in vid prioriteringar.

Vad har du kommit fram till i din forskning?

Det har visat sig att en minoritet av både befolkningen och läkare stödjer tanken om att eget ansvar bör vägas in vid prioriteringar. Och min filosofiska analys ger ytterligare skäl att vara försiktig med hur vi i vården diskuterar frågan om "ansvar" för hälsa. Mina slutsatser är att det finns starka etiska skäl mot att beakta eget ansvar vid prioriteringsbeslut, men frågan måste fortsatt diskuteras inom och utom vården eftersom det annars finns risk att negativa attityder mot upplevt "oansvariga" patientgrupper smyger sig in i prioriteringsbeslut, säger Joar Björk.

Varför valde du det här forskningsämnet?

Sjukvårdens resurser är begränsade och vården blir dyrare - därför krävs prioriteringar. Syftet med prioriteringar är att säkerställa att den vård som ges inom offentlig verksamhet/med offentlig finansiering verkligen är den bästa och mest relevanta vård som kan ges. Hur man inom sjukvården bör prioritera styrs av den "svenska prioriteringsplattformen" och enligt detta regelverk får sjukvårdens beslutsfattare inte göra åtskillnad mellan patienter baserat på deras ansvar för sin hälsosituation. Men frågan diskuterats flitigt i fackpress liksom i den allmänna debatten. Detta tycker jag är viktigt att etiskt analysera, säger Joar Björk.

Kontakt

Joar Björk

Doktorand, FoU Kronoberg

Specialistläkare, forskar om medicinsk etik med fokus på prioriteringar inom sjukvården.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-59 22 85

Relaterade nyheter

Lägesrapport: 71 procent av 80+ har fått påfyllnadsdos

26 november 2021

Ett intensivt arbete pågår just nu i Region Kronoberg med att planera för vaccinationen med en påfyllnadsdos för samtliga invånare över 18 år. De externa vaccinatörerna kommer att vara kvar januari ut...

Invigning av nya MR-kameror

26 november 2021

Den 25 november hölls en invigning för våra två nya MR-kameror på röntgenavdelningen i Växjö. De nya kamerorna ger en bättre bildkvalitet, ett mer effektivt arbetsflöde och en mindre klaustrofobisk kä...

Nya uppdrag kring el, vätgas och vatten

25 november 2021

Politiken i Region Kronobergs ger sin regionala utvecklingsförvaltning utökade uppdrag. Under 2022 ska verksamheten arbeta med frågor som gör samhällets infrastruktur mer robust och säker.

Regionen sätter plan för fortsatt vaccination med påfyllnadsdos mot covid-19

24 november 2021

Under onsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten hur den fortsatta vaccinationen mot covid-19 med en tredje dos ska gå till. Fler grupper ska släppas på successivt och det behöver gå sex månader mellan d...