Fler nyheter
Vita byggnadsklossar och en beige byggnadskloss. Möjlig utbyggnad av Ljungby lasarett som ersätter hus 1 A och 1 M. Illustration: Arkitema AB

10 november 2020

Ny byggnad planeras på Ljungby lasarett

I dag tog regionstyrelsen ett inriktningsbeslut om hur Ljungby lasarett ska byggas ut. Politikerna godtog också förslaget på att bygga en ny rättspsykiatrisk klinik och att hjälpa Småland Airport ekonomiskt.

Regionstyrelsens inriktningsbeslut för Ljungby lasarett innebär att en nybyggnation ska ersätta hus 1A och den tidigare planerade utbyggnaden 1M.

Nu ser vi att planerna för framtidens sjukhusvård i Ljungby tar form. Vi har nu ett konkret förslag på var och hur sjukhuset kan byggas ut. Dessutom blir det faktiskt en bättre byggnad än den tidigare planerade, då vi nu får rätt takhöjd, kommenterar Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Det var under planeringsarbetet som utredningar visade på problem med hus 1A:s bärighet och regionstyrelsen fattade den 22 september 2020 ett inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A.

Nu får regiondirektören i uppdrag att ta fram ett underlag för investeringsbeslut, det ska tittas på vilka verksamheter som ska vara var, vilka volymer och därmed också hur stor tillbyggnaden behöver vara.

Ny rättspsykiatrisk klinik

Regionstyrelsen föreslår till fullmäktige att det ska byggas en ny rättspsykiatrisk klinik. Fastigheten beräknas kosta 165 miljoner kronor.

Det är en kostnad som i slutändan kommer att hamna hos de regioner som köper våra tjänster. De kommer att få en höjd dygnskostnad för sina patienter. Så kostnaden ska inte drabba kronobergarna, säger Mikael Johansson (M).

 Stöd till Smaland Airport

Regionstyrelsen fattade även beslut om att föreslå till fullmäktige att ge ett extra ägartillskott på 11 miljoner kronor till regionens flygplats. Vänsterpartiet röstade på avslag.

För att fortsätta vara en attraktiv region är det väldigt viktigt att vi har kvar vår flygplats. Vi behöver den både för det lokala näringslivet, men också för att kunna ha ambulansflyg och helikoptrar. Dessutom är vår flygplats en viktig plats för bekämpning av skogsbränder, säger Mikael Johanssom (M).

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Relaterade nyheter

Nu påbörjas personalvaccinationen – IVA-sjuksköterska först ut

20 januari 2021

Vaccinationen av personal på våra sjukhus är nu igång. Till att börja med ges 200 doser vaccin till personal på prioriterade avdelningar. Dessa är IVA, akuten, ambulansen samt covidenheter.

Prioriteringarna satta för årets löneöversyn

19 januari 2021

4,4 miljoner kronor satsas på medarbetare i vården i årets löneöversyn. Det beslutade regionstyrelsens personalutskott i dag. ”Det känns bra i dessa pandemitider”, säger Sven Sunesson (C), ordförande...

Så hanterades pandemin under våren – utvärdering färdig

19 januari 2021

Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG har genomfört en utvärdering av Region Kronobergs hantering av pandemin under våren och sommaren 2020, på uppdrag av den politiska ledningen. Regionen får över...

Lägesrapport: Smittspridningen håller i sig och vaccinationen är i full gång

15 januari 2021

Den senaste veckan passerade Kronoberg över 10 000 bekräftade fall av covid-19, totalt 10 829 fall. Nästa vecka påbörjas vaccinationen av sjukvårdvårdspersonal och den andra dosen kommer börja ges i k...