Fler nyheter

10 januari 2020

Ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken

Sedan 1 januari är Christian Möller ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken.

Förutom sin nya tjänst som chefläkare i Växjö arbetar Christian Möller också på Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenhet i Göteborg sedan drygt 15 år. Rättsmedicinalverket arbetar på uppdrag av de allmänna domstolarna, bland annat med rättspsykiatriska undersökningar och riskutredningar inför eventuell tidsomvandling av livstidsstraff. 

Christian, som är disputerad, är van vid att arbeta med kvalitetsarbete och med att utforma olika styrande dokument för verksamheten. 

Det är med glädje, stolthet och ödmjukhet som jag börjar hos er, säger Christian. Jag uppfattar att Rättspsykiatriska regionkliniken är i en dynamisk fas, med tydligt fokus på patientsäkerhetsarbete och på adekvat psykiatrisk diagnostik och öppenhet tillsammans med ett strukturerat säkerhetsarbete. Dessutom finns en expansiv och produktiv forskningsenhet med flera lovande forskningslinjer. 

Tendensen att allt fler överlämnas till rättspsykiatrisk vård sätter också fokus på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö att även framöver vårda landets mest komplexa patienter tryggt, kompetent och patientcentrerat, menar Christian. 

Tidigare har Christian bland annat varit sektionschef/läkarchef på Psykiatri psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, arbetat som konsultläkare gentemot Kriminalvården Region Väst och för Kompetenscentrum för Doping samt har föreläst för och handlett personal inom kriminalvård, sjukvård och privata behandlingshem i frågor kring psykiatrisk diagnostik, behandling och bemötande.

Christian Möller ersätter Eva Lindström, som stannar kvar i sin roll som docent och arbetar vidare på klinikens forskningsenhet med fokus på långtidsuppföljning av diagnostiska bedömningar i den rättspsykiatriska vården. 

Om rollen som chefläkare

Chefläkaren arbetar övergripande med att utveckla patientsäkerhet och kvalitet, hantera klagomål och Lex Maria-anmälningar. Det är chefläkaren som ansvarar för att anmäla händelser som medfört en allvarlig vårdskada eller hade kunnat göra det. Chefläkaren kan också ge kunskapsstöd i medicinjuridiska frågor.

Kontakt

Tina Fogelklou

Verksamhetsområdeschef rättspsykiatriska regionkliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470586344

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...