Fler nyheter
Datorskärm med programmeringskod.

8 september 2021

Ny satsning ska stärka den digitala spetskompetensen i Kronoberg

En aktuell undersökning pekar på en akut brist på specifika kompetenser hos it- och industriföretag i Kronobergs län. Därför ska Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Epic teknikens hus analysera behoven hos små och medelstora företag. Resultatet ska göra det möjligt för intresserade aktörer att göra insatser för att säkra långsiktig it-kompetens i länet.

I Kronobergs län finns cirka 600 it-företag som redan har omfattande rekryteringsbehov. Till detta kommer alla andra branscher där efterfrågan på digital spetskompetens växer sig allt större.

Detta är orsaken till att Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Epic teknikens hus nu har gått samman i projektet Digital kompetens och spetskompetens i Kronoberg. Projektet ska analysera behovet av digital kompetens och spetskompetens bland små och medelstora företag i regionen, och ta fram en rapport om hur behoven kan mötas.

Läs mer om projektet Digital kompetens och spetskompetens i Kronoberg, extern länk, öppnas i nytt fönster

Gemensam handlingsplan ska möta behoven

Vårt mål är att intresserade aktörer och andra, pågående projekt ska kunna erbjuda insatser med start redan hösten 2022. Detta för att minska den kompetensbrist som hämmar företagens tillväxt och konkurrenskraft, säger Elin Gunnarsson vid Linnéuniversitetet som är projektledare.

Under hösten kommer man att genomföra telefonintervjuer med ett urval av små och medelstora företag i länet. Utifrån dem ska en analys ställas samman, som grund för en handlingsplan för att möta de behov av kompetens som finns.

Projektet är unikt eftersom det inte fokuserar på utvalda branscher, utan riktas brett. Alla företag som vill bidra är också välkomna att höra av sig. Vi tror att det finns stora synergieffekter med att arbeta över branschgränser, säger Elin Gunnarsson.

Digital kompetens viktigt för Kronoberg

Projektet kommer att pågå till mars 2023. Det finansieras med 3,6 miljoner kronor av den Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket och även av Region Kronoberg.

Region Kronoberg har en samordnande roll inom kompetensförsörjning regionalt. It och industrin är två viktiga branscher för Kronobergs län, där företagen har upplevt en akut brist på specifika kompetenser under de senaste tre åren, säger Zekija Mujcic, regional utvecklingssamordnare för frågor om kompetensförsörjning på Region Kronoberg.

Den tekniska industrin i Kronoberg är viktig för länet och vi har många världsledande producenter bland företagen. Generellt sett har vi dock stora utvecklingssteg att ta för att till fullo dra nytta av digitaliseringens möjligheter, säger Maja Karlberg, verksamhetschef på Epic.

Mer information

Undersökningen Kompetensbehovsanalys: En kvalitativ undersökning av företagens kompetensbehov på kort och lång sikt i Kronoberg, sammanställd av WSP i juni 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Region Kronoberg har utforskat framtidens arbetsplats

16 september 2021

Hur är man en attraktiv arbetsgivare i en platsoberoende tid? Och vad är en attraktiv bostadsort? Det är två av de frågor som utforskats i studier om framtidens arbetsplats som Region Kronoberg varit...

Hållbar matproduktion för regional utveckling

15 september 2021

I veckan pågår MAT 2021 i Kronoberg. För Region Kronoberg handlar engagemanget i MAT om att ta ett helhetsgrepp på hållbar livsmedelsproduktion och hälsosam konsumtion. I år involveras matproducenter...

Innovationsveckan i Kronoberg

14 september 2021

Innovationsveckan är ett nationellt event för att uppmärksamma alla som utvecklar offentlig sektor.

Fokus på innovation, hållbarhet, attraktivitet och samverkan i södra Östersjöprogrammet

9 september 2021

Arbetet med att ta fram det nya Södra Östersjöprogrammet har pågått i ett år och nu ska resultatet ut på offentlig konsultation, EU:s motsvarighet till remissrunda. Södra Östersjöprogrammet (Interreg...