Fler nyheter

9 mars 2022

Ny utbildning startar på Växjö folkhögskola

En utbildning till vårdbiträde drar igång på Växjö folkhögskola i höst. Satsningen ska både bidra till personalförsörjningen inom äldreomsorgen och ge fler möjligheten att komma ut i arbete.

Utbildningen till vårdbiträde på Växjö folkhögskola är till för personer med svenska som andraspråk, och innehåller även studier i svenska och samhällskunskap.

Genom att kombinera ämnen inom vård och omsorg med svenska som andraspråk skapas förutsättningar för eleven att utvecklas och trivas i sin nya yrkesroll, säger Katarina Siwertsson, huvudlärare på vårdbiträdesutbildningen.

Genom kombinationsutbildningen är förhoppningen att både klara länets kompetensförsörjning inom främst äldreomsorg och samtidigt ge fler personer möjlighet att skaffa ett viktigt arbete.

Behovet av mer utbildad personal inom äldreomsorgen som också klarar av kraven gällande kunskaper i det svenska språket har blivit påtagligt under pandemin. Samtidigt finns det många personer som står utanför arbetsmarknaden där brister i det svenska språket är ett viktigt skäl, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Studenterna får också behörighet för att fortsätta studera på gymnasienivå, till exempel till undersköterska. Utbildningen är två år och innehåller även praktik.

Fakta: Växjö folkhögskola

Växjö folkhögskola är en gemensam folkhögskolefilial mellan Grimslövs folkhögskola och Ädelfors folkhögskola. Samarbete sker också med St Sigfrids folkhögskola kring vissa delar av utbudet. Skolan, som öppnade i januari 2021, ligger på Ljungadalsgatan 2D i Växjö.

Utbildningar på skolan

  • Vårdbiträdesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk
  • Allmän kurs på grundskolenivå – inriktning hälsa och hållbar livsstil
  • Särskild kurs svenska för invandrare på folkhögskola – inriktning hälsa och hållbar livsstil
  • Svenska från dag 1, svenska för asylsökande
  • Etableringskurs för nyanlända
  • Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Årets kompetensförsörjningsrapport – dessa är Kronobergs bristyrken

24 maj 2022

Varje år publicerar Region Kronoberg en kompetensförsörjningsrapport som beskriver aktuell utveckling av länets kompetensförsörjning samt hur behovet av olika kompetenser kommer att se ut i framtiden.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.