Fler nyheter
En manlig vårdare sitter vid en sjukbädd. Foto: Anna Nordström

28 juni 2021

Ny vårdutbildning certifierad

Grimslövs folkhögskolas vård- och omsorgsutbildningar är numera är certifierade inom Vård- och omsorgscollege. Det innebär att utbildningen och utbildningsmiljön är noggrant genomgångna och uppvisar alla de kvalitetskrav som ställs. Utbildningen startade hösten 2020.

Vi är oerhört stolta och glada över detta. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som underlättar för deltagarna att få arbete efter avslutad utbildning. Dessutom innebär det samverkan kring arbetsplatsförlagd utbildning och gemensam kvalitetsutveckling med andra utbildningsanordnare och arbetsgivarrepresentanter, säger rektor Erik Engsbråten.

Anpassning till kursplaner

Från och med i höst är utbildningarna även anpassade till gymnasiets och vuxenutbildningens nya kursplaner. Det ger en bredare utbildning som ger deltagarna fler valmöjligheter efter genomgången utbildning. Deltagarna behöver inte längre välja en fördjupning med särskild riktning. Inriktningen väljs istället genom den praktik som genomförs under tre perioder.

Moderna och uppdaterade vård- och omsorgsutbildningar är viktiga för framtidens vård och omsorg där behovet av arbetskraft är mycket stort och där alla medarbetare gör ett oerhört viktigt arbete, säger Erik Engsbråten.

Forskning om moralisk stress

Grimslövs folkhögskola är även partner i ett nyligen via FORTE (Forskningsrådet) beviljat forskningsprojekt med titeln Moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg.  

Detta är spännande och viktiga frågor. Forskarna kommer att använda våra lärare och deltagare som en del i forskningsunderlaget och lärarna kommer att ha en mindre del av sin tjänst som finansieras av projektet, säger Erik Engsbråten.

Relaterade nyheter

65+ erbjuds nu mRNA-vaccin som dos 2

27 juli 2021

Folkhälsomyndigheten beslutade i fredags att sluta leverera Astra Zenecas vaccin, då stora delar av gruppen 65+ redan har fått två doser vaccin mot covid-19. De som är 65 år eller äldre och endast fåt...

Lägesrapport: Gott om lediga vaccinationstider – passa på innan hösten kommer

23 juli 2021

Andelen som testas positivt för covid-19 ökar i länet. Samtidigt finns det lediga vaccintider i samtliga kommuner, och om fler vaccinerar sig så snart som möjligt minskar risken för en fjärde våg.

Kostprojekt inom rättspsykiatrin förbättrar hälsan och minskar svinnet

21 juli 2021

Patienter vid rättspsykiatriska regionkliniken får hjälp att förbättra hälsan genom kloka kostval. Kostprojektet är en del av Region Kronobergs satsning på patientcentrerade måltider på länets sjukhus...

Försenad diagnos av cancer i ändtarmen

20 juli 2021

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse med försenad diagnos av en cancer i ändtarmen.