Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

23 april 2020

Serviceresor kör covid-19-patienter

Nu kommer serviceresor att hjälpa ambulansen att köra sittande och rullstolsburna patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19 smitta till och från vården.

Fem förare har snabbutbildats i hygienreglerna och får skyddsutrustning av regionen. Tre rampbilar börjar användas redan 24 april. Rampbilarna, som noggrant desinficeras och spritas efter varje tur, kör vardagar mellan kl 8-19 och helgdagar mellan kl 8-18. De kommer att köra sittande och rullstolsburna patienter. Övrig tid kör ambulansen, som också kör alla liggande transporter.

Än så länge rör det sig om få patientresor i Kronoberg, men antalet som behöver åka dessa transporter kommer troligen att öka, säger Maria Everthsson, samordnare för insatsen.

En stol

Det är patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19, och inga andra, som kommer att åka i dessa bussar, utrustade med en enda stol längst bak. Bara när det är alldeles nödvändigt får man ha en följeslagare med sig. Oftast kommer det att handla om resa från vården till hemmet, men det kan också handla om en patient som vårdcentralen vill skicka vidare till sjukhuset – men som vanligt är det medicinska skäl som gäller för att få servicebil. Privat bil gäller som första alternativ.

Förarna

Förarna har samma skyddsutrustning som vårdpersonalen – visir, förkläden och handskar. De har utbildats och fått rådgivning och instruktioner i text och bild, och efter varje körning rengörs rampbilarna på ambulansintagen i Växjö eller Ljungby.

Förarna är inte rädda för dessa körningar, men de vill ha tydlig information om hur de ska skydda sig och passageraren.

Hur gör man då om man är hemma, har coronasymtom och inte själv kan ta sig till vården?

Man ringer sin vårdcentral eller 1177, säger Maria Everthsson.

Rampbilarna kommer att börja rulla redan på fredag 24 april, två i Växjö och en i Ljungby.

För frågor: Maria Everthsson, 0470 586987, Johan Sjöblom 0470 583363