Fler nyheter

4 juli 2022

Nya forskningsresultat visar hur gammalt ditt hjärta är

Forskare i Region Kronoberg har nyligen publicerat en artikel i Nature Scientific Reports där de med hjälp av EKG från 2771 patienter arbetat fram ett sätt att beräkna hjärtats ålder. Hjärtats ålder kan ställas i relation till patientens kronologiska ålder och användas som ett enkelt sätt att uttrycka patientens risk.

Om hjärtat är äldre än den kronologiska åldern kan det vara ett tecken på att man är utsatt för risk för framtida hjärtsjukdom, säger Thomas Lindow, överläkare i klinisk fysiologi, som genomfört studien i samarbete med forskare i Australien och USA.

Information från vården kan ibland vara teknisk och komplicerad. Att istället uttrycka risk på det här viset är enkelt för patienten att förstå och enkelt för läkaren att förmedla. Om patienten exempelvis är 50 år, men hjärtat 60 år kan patienten förhoppningsvis motiveras att vidta viktiga livsstilsförändringar eller vara noggrann med sin medicinering.

Beräkning av hjärtats ålder gjordes utifrån ett helt vanligt EKG och forskarna kunde visa att friska individer i medeltal hade samma hjärtålder som kronologisk ålder. Patienter med riskfaktorer, men utan etablerad sjukdom, hade i genomsnitt ett hjärta som var sju år äldre än deras kronologiska ålder och patienter med känd hjärtsjukdom hade ett hjärta som i medeltal var 14 år äldre än deras egentliga ålder.

Thomas Lindow har skägg, brunt kort hår och ler med tänderna och solen i ögonen.

Thomas Lindow, överläkare i klinisk fysiologi.

Koppling till traditionella riskfaktorer

Hittills opublicerade resultat pekar också på en stark koppling mellan skillnad i hjärtålder och kronologisk ålder till traditionella riskfaktorer och hjärtkärlsjukdomar som högt blodtryck, diabetes, hjärtsvikt och kranskärlssjukdom.

Flera saker kvarstår att belysas innan metoden kan tas i kliniskt bruk. I samarbete med forskare i Sydney studerar vi om förbättrade kost- och motionsvanor kan förbättra hjärtåldern. Vi studerar också om hjärtåldern kan beräknas utifrån EKG från en smartwatch, berättar Thomas Lindow.

Metoden att mäta hjärtålder lämpar sig bäst för vissa patienter:

För patienter med avancerad hjärtsjukdom finns många välstuderade riskmarkörer. Den här metoden passar sannolikt bäst för individer med någon eller några riskfaktorer, som har möjlighet att göra förändringar för att förhindra att hjärtsjukdom utvecklas.

I Kronoberg och Skåne planeras en randomiserad studie där patienter med högt blodtryck kommer att slumpas till att antingen få standardbehandling eller i tillägg till detta också få veta sin hjärtålder, för att se om det kan förbättra blodtrycks- eller blodfettsnivåer genom att motivera patienten att vidta livsstilsförändringar eller förbättra patientens följsamhet till behandling.

Länk till artikeln:

Heart age estimated using explainable advanced electrocardiography, nature, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

Statistik för jämställd välfärd

20 oktober 2022

Region Kronoberg har könsuppdelad statistik inom många områden – men den används inte. Därför är det svårt att veta om vi erbjuder jämställda välfärdstjänster. Det är en av utmaningarna som regionen n...

Ett första spadtag för parkeringsdäcket vid Lasarettet Ljungby

19 oktober 2022

Tisdagen den 18 oktober firades det första spadtaget för parkeringsdäcket vid Lasarettet Ljungby. Däcket ska innehålla cirka 270 parkeringsplatser och beräknas stå klart vid årsskiftet 2023/2024.

Egenmonitorering ska minska risken för havandeskapsförgiftning

19 oktober 2022

Gravida kvinnor som riskerar att drabbas av havandeskapsförgiftning erbjuds nu att själva mäta sitt blodtryck, ta urinprov och svara på frågor om sina symtom – hemma.

Nytt träningskoncept för patienter inom specialistpsykiatrin

17 oktober 2022

Psykiatrin startar upp träningsgrupper för patienter. Tolv anställda har utbildats till träningsledare och erbjuder patienterna fysisk träning i löpargrupp och cirkelträning.

Primärvården stärker den medicinska kompetensen i ledningen

13 oktober 2022

Arbetet med nära vård tar fart. Flera initiativ pågår för att ta vården närmare kronobergaren och inom verksamhetsområdet primärvård, rehab och psykiatri (PPR) stärker man nu den medicinska kompetense...

Fokus på demokrati och utveckling av lokalsamhällen i nytänkande utbildning

12 oktober 2022

Region Kronoberg, Linnéuniversitetet och Leader Linné bjuder in till en utbildning i medskapande ledarskap enligt det internationella konceptet ”Art of hosting”.