Fler nyheter

4 juli 2022

Nya forskningsresultat visar hur gammalt ditt hjärta är

Forskare i Region Kronoberg har nyligen publicerat en artikel i Nature Scientific Reports där de med hjälp av EKG från 2771 patienter arbetat fram ett sätt att beräkna hjärtats ålder. Hjärtats ålder kan ställas i relation till patientens kronologiska ålder och användas som ett enkelt sätt att uttrycka patientens risk.

Om hjärtat är äldre än den kronologiska åldern kan det vara ett tecken på att man är utsatt för risk för framtida hjärtsjukdom, säger Thomas Lindow, överläkare i klinisk fysiologi, som genomfört studien i samarbete med forskare i Australien och USA.

Information från vården kan ibland vara teknisk och komplicerad. Att istället uttrycka risk på det här viset är enkelt för patienten att förstå och enkelt för läkaren att förmedla. Om patienten exempelvis är 50 år, men hjärtat 60 år kan patienten förhoppningsvis motiveras att vidta viktiga livsstilsförändringar eller vara noggrann med sin medicinering.

Beräkning av hjärtats ålder gjordes utifrån ett helt vanligt EKG och forskarna kunde visa att friska individer i medeltal hade samma hjärtålder som kronologisk ålder. Patienter med riskfaktorer, men utan etablerad sjukdom, hade i genomsnitt ett hjärta som var sju år äldre än deras kronologiska ålder och patienter med känd hjärtsjukdom hade ett hjärta som i medeltal var 14 år äldre än deras egentliga ålder.

Thomas Lindow har skägg, brunt kort hår och ler med tänderna och solen i ögonen.

Thomas Lindow, överläkare i klinisk fysiologi.

Koppling till traditionella riskfaktorer

Hittills opublicerade resultat pekar också på en stark koppling mellan skillnad i hjärtålder och kronologisk ålder till traditionella riskfaktorer och hjärtkärlsjukdomar som högt blodtryck, diabetes, hjärtsvikt och kranskärlssjukdom.

Flera saker kvarstår att belysas innan metoden kan tas i kliniskt bruk. I samarbete med forskare i Sydney studerar vi om förbättrade kost- och motionsvanor kan förbättra hjärtåldern. Vi studerar också om hjärtåldern kan beräknas utifrån EKG från en smartwatch, berättar Thomas Lindow.

Metoden att mäta hjärtålder lämpar sig bäst för vissa patienter:

För patienter med avancerad hjärtsjukdom finns många välstuderade riskmarkörer. Den här metoden passar sannolikt bäst för individer med någon eller några riskfaktorer, som har möjlighet att göra förändringar för att förhindra att hjärtsjukdom utvecklas.

I Kronoberg och Skåne planeras en randomiserad studie där patienter med högt blodtryck kommer att slumpas till att antingen få standardbehandling eller i tillägg till detta också få veta sin hjärtålder, för att se om det kan förbättra blodtrycks- eller blodfettsnivåer genom att motivera patienten att vidta livsstilsförändringar eller förbättra patientens följsamhet till behandling.

Länk till artikeln:

Heart age estimated using explainable advanced electrocardiography, nature, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Patienter som inte är svårt sjuka hänvisas vidare från akuten i Ljungby under vecka 31-32

3 augusti 2022

Region Kronoberg informerade i juni om att akutverksamheten i regionen behöver samordna sin verksamhet under sommaren på grund av sjuksköterskebrist, vilket innebär att patienter som inte är svårt sju...

Ökad tillgänglighet och samordnad vård för personer med psykisk ohälsa

2 augusti 2022

Nästan en tredjedel av alla patienter som uppsöker primärvården söker för psykisk ohälsa. Målet är att dessa patienter ska få träffa en psykosocial resurs eller psykolog inom 72 timmar, något som idag...

Kompetensväxling ger snabbare svar till patienterna

1 augusti 2022

Klinisk fysiologi på centrallasarettet i Växjö har gjort ett förbättringsarbete med nya arbetssätt där de både sparat läkartid och kompetensutvecklat sin personal – och kan ge snabbare svar till patie...

Insatser för regional utveckling ger jobb

22 juli 2022

Regionala utvecklingsmedel har enligt en ny utvärdering lett till kompetensinsatser för 32 000 personer, skapat 500 nya arbetstillfällen och stärkt konkurrenskraften hos 3 700 företag i Småland och öa...

Tappning av bukvätska gav upphov till tarmskada

7 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med tappning av bukvätska fick en tarmskada som behövde opereras på ett av länets sjukhus.

Smittförebyggande åtgärder införs i vården för att minska risken för covid-19

5 juli 2022

Smittspridningen av coronaviruset ökar något i Kronoberg. Därför har Region Kronoberg beslutat att återinföra ett antal åtgärder tidigt, för att minimera risken att patienter ska drabbas av smitta. Åt...

Hudskada och blodpropp efter läkemedelsinfusion

1 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med dialysbehandling fick skador på ett av länets sjukhus.

Dränageslang mot punkterad lungsäck hamnade i levern

29 juni 2022

Region Kronoberg gör en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient efter en motorcykelolycka fick en dränageslang mot en punkterad lungsäck felaktigt placerad.

Stjärnkockar, MAT-runda, restaurang Rädda Råvaran – programmet till årets MAT är här

22 juni 2022

Nu är programmet klart för MAT2022 – dagarna som sätter Kronoberg och Småland på kartan när det gäller matproduktion och mathantverk. Växjö kommun, Länsstyrelsen och Region Kronoberg står bakom det 9...

Kulturella framsteg trots pandemin

22 juni 2022

Region Kronoberg har satsat på att utveckla det sydsvenska kultursamarbetet, säkerställa kultur i hela länet, utveckla en internationell arena för muntligt berättande och stärka det fria ordet och bil...