Visa alla nyheter
En ordförandeklubba som ligger på ett bord.

28 november 2022

Nya ledamöter i styrelser och nämnder tillsätts när regionfullmäktige sammanträder

Den 30 november klockan 9 sammanträder regionfullmäktige i Utvandrarnas hus. Media är välkomna att delta vid mötet.

Tid: 30 november kl. 09

Plats: Utvandrarnas hus, Växjö

Några av ärendena under fullmäktige:

 • Val av ledamöter och ersättare samt presidium i regionstyrelsen. Till ordförande föreslås Mikael Johansson (M), Anna Zelvin (KD) till 1:e vice ordförande och Henrietta Serrate (S) till 2:e vice ordförande.

 • Val av ledamöter och ersättare samt presidium i hälso- och sjukvårdsnämnden. Till ordförande föreslås Ida Eriksson (M), Emil Torstensson (KD) till 1:e vice ordförande och Magnus Carlberg (S) till 2:e vice ordförande.

 • Val av ledamöter och ersättare samt presidium i regionala utvecklingsnämnden. Till ordförande föreslås René Jaramillo (M), Anna Johansson (C) till 1:e vice ordförande och Robert Olesen (S) till 2:e vice ordförande.

 • Val av ledamöter och ersättare samt presidium i ytterligare nämnder och styrelser, bland annat:
  • Trafiknämnden
  • Patientnämnden
  • Kulturnämnden
  • Revisionen
  • Regionteatern Kronoberg-Blekinge
  • Kulturparken Småland
  • Destination Småland

 • Budget 2023 med flerårsplan 2024–2025

 • Tandvårdstaxa 2023

 • Länstrafiktaxa 2023

 • Försäljning av aktier i Företagsfabriken Kronoberg AB

Mer om fullmäktige

Inför sammanträdet finns möjligheten att ställa en fråga i förväg till allmänhetens frågestund via hemsidan.

Här kan du ställa din fråga

Kallelsen i sin helhet, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Regiondagar och aktuellt om regional utveckling

18 januari 2023

Den 18-19 januari genomför Region Kronoberg de årliga regiondagarna i Kosta – en samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer. Det här är första tillfället då regionens och kommunernas nya p...

Nya fullmäktige sammanträder efter valet

24 oktober 2022

Den 26 oktober sammanträder regionfullmäktige första gången efter valet. Då väljs regionfullmäktiges presidium och valberedning. Det hålls också ett seminarium om att vara förtroendevald i Region Kron...

Resultat av valet till regionfullmäktige

10 oktober 2022

I slutet av september blev det slutgiltiga resultatet av valet till regionfullmäktige i Kronoberg 2022 klart. Mandaten fördelas mellan de partier som fått minst tre procent av rösterna.

Vilken service behövs på landsbygden i Kronoberg?

4 oktober 2022

Från och med idag fram till den 26 oktober är det möjligt för privatpersoner, föreningar och företag att lämna synpunkter till Region Kronobergs nya serviceprogram. Programmet avgör hur det regionala...