Fler nyheter

25 november 2021

Nya uppdrag kring el, vätgas och vatten

Politiken i Region Kronobergs ger sin regionala utvecklingsförvaltning utökade uppdrag. Under 2022 ska verksamheten arbeta med frågor som gör samhällets infrastruktur mer robust och säker.

Ska länet vara attraktivt för människor och företag måste grundläggande infrastruktur som vatten, el, vägar och bredband fungera. Vi är inte där idag och behöver därför intensifiera arbetet med infrastruktur i en bred definition, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

I verksamhetsplan och budget för 2022 finns flera nya uppdrag om bland annat tillgång till och produktion av el, färdplan för vätgas, laddinfrastruktur för elbilar, hållbar förvaltning av vatten, infrastruktur, bredband och telefoni/ telekommunikation. Förvaltningen ska även stötta idrottsrörelsen och att arbeta vidare för en bymässa i länet – en mässa som ska lyfta det hållbara livet utanför städerna.

Uppdragen genomför vi som vanligt i samarbete och i samverkan med andra som vill stärka Kronoberg och utveckla regionen, exempelvis länsstyrelsen, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Allt arbete som förvaltningen genomför ska leda till att målen i den regionala utvecklingsstrategin uppfylls.

Gå till den regionala utvecklingsstrategin 

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Lägesrapport: 71 procent av 80+ har fått påfyllnadsdos

26 november 2021

Ett intensivt arbete pågår just nu i Region Kronoberg med att planera för vaccinationen med en påfyllnadsdos för samtliga invånare över 18 år. De externa vaccinatörerna kommer att vara kvar januari ut...

Regionen sätter plan för fortsatt vaccination med påfyllnadsdos mot covid-19

24 november 2021

Under onsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten hur den fortsatta vaccinationen mot covid-19 med en tredje dos ska gå till. Fler grupper ska släppas på successivt och det behöver gå sex månader mellan d...

Regionfullmäktige sammanträder den 24 november

22 november 2021

På onsdag sammanträder regionfullmäktige i Utvandrarnas hus. Ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare ska delta fysiskt. Icke tjänstgörande ersättare är välkomna att delta fysiskt.

Lägesrapport: Fler ska provtas från och med måndag

19 november 2021

Under veckan kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer gällande testning för covid-19. Även vaccinerade ska provta sig vid symtom. ”Nu kommer det bli lättare att följa smittspridningen över ti...