Fler nyheter

25 november 2021

Nya uppdrag kring el, vätgas och vatten

Politiken i Region Kronobergs ger sin regionala utvecklingsförvaltning utökade uppdrag. Under 2022 ska verksamheten arbeta med frågor som gör samhällets infrastruktur mer robust och säker.

Ska länet vara attraktivt för människor och företag måste grundläggande infrastruktur som vatten, el, vägar och bredband fungera. Vi är inte där idag och behöver därför intensifiera arbetet med infrastruktur i en bred definition, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

I verksamhetsplan och budget för 2022 finns flera nya uppdrag om bland annat tillgång till och produktion av el, färdplan för vätgas, laddinfrastruktur för elbilar, hållbar förvaltning av vatten, infrastruktur, bredband och telefoni/ telekommunikation. Förvaltningen ska även stötta idrottsrörelsen och att arbeta vidare för en bymässa i länet – en mässa som ska lyfta det hållbara livet utanför städerna.

Uppdragen genomför vi som vanligt i samarbete och i samverkan med andra som vill stärka Kronoberg och utveckla regionen, exempelvis länsstyrelsen, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Allt arbete som förvaltningen genomför ska leda till att målen i den regionala utvecklingsstrategin uppfylls.

Gå till den regionala utvecklingsstrategin 

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...

Uppsving för regionens forskningsarbete

17 maj 2022

Nu är regionens forskningsbokslut för 2021 sammanställt. Resultatet visar på en mycket god utveckling med de högsta talen sedan mätningen började för fem år sedan, till exempel fler forskande medarbet...

Arbetet för god och nära vård har fått medel från Familjen Kamprads stiftelse

17 maj 2022

Familjen Kamprads stiftelse bidrar med 3 500 000 kronor till det pilotprojekt som Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby inlett kring god och nära vård.

Besöksrekord på Yrkes-SM i Växjö

12 maj 2022

Yrkes-SM i Växjö har slagit alla tidigare besöksrekord. Totalt har evenemanget haft 22 403 besökare under de tre tävlingsdagarna. Drygt 80 procent av Kronobergs högstadieelever har varit på plats för...