Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

14 februari 2020

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.

Vi håller bland annat på att ta fram en resursförsörjningsplan som beskriver vilka kompetenser som behövs i projektets olika faser. Samtidigt har vi inlett arbetet med detaljplanen, där vi kartlägger grundförutsättningarna för byggnation, trafik och infrastruktur, säger projektchef Stefan Lundin.

 Konkret innebär det till exempel att vi just nu utreder:

  • Omfattning av transporter till och från sjukhuset – såsom ambulanser, serviceresor och godstransporter
  • Hur man kan trafikera med olika färdmedel – cykel, bil, buss och tåg
  • Markförutsättningarna – till exempel ytprövning av vad marken tål
  • Mediaförsörjningen – el, vatten, värme, kyla och IT
  • Behovet av och möjligheter för olika servicefunktioner

Vi har precis tagit del av Växjö kommuns översvämningsanalys som visar att det inte finns någon risk för översvämning där vi placerar själva sjukhuset, berättar Stefan Lundin.

Arbetet med detaljplanen beräknas vara klar hösten 2021. I samarbete med arkitekter har regionen även börjat titta olika möjligheter att placera av en huskropp på tomten.

Rekrytering av samarbetsparter

Utifrån beslutet att genomföra projektet genom totalentreprenad enligt partnering pågår just nu förberedelser för upphandling av entreprenör.

Vi är också i slutskedet i upphandlingen av den vårdkonsult som kommer att vara ett stöd för oss i arbetet med att tydliggöra vad det nya sjukhuset ska erbjuda. Vårdkonsulten kommer bland annat att bidra med fördjupade analyser av:

  • vårdbehovet per diagnosområde/specialitet
  • utveckling av produktivitet inom vården
  • struktur för framtida vårdnivåer och flöden  

Mer om det nya sjukhuset

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Stor uppslutning vid digital informationsträff om nya akutsjukhuset

29 juni 2020

Ett hundratal följde Region Kronobergs digitala informationsträff den 25 juni om det nya sjukhuset. Den som deltog fick en dagsfärsk uppdatering om bakgrund, nuläge och nästa steg för byggandet av ett...