Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

14 februari 2020

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.

Vi håller bland annat på att ta fram en resursförsörjningsplan som beskriver vilka kompetenser som behövs i projektets olika faser. Samtidigt har vi inlett arbetet med detaljplanen, där vi kartlägger grundförutsättningarna för byggnation, trafik och infrastruktur, säger projektchef Stefan Lundin.

 Konkret innebär det till exempel att vi just nu utreder:

  • Omfattning av transporter till och från sjukhuset – såsom ambulanser, serviceresor och godstransporter
  • Hur man kan trafikera med olika färdmedel – cykel, bil, buss och tåg
  • Markförutsättningarna – till exempel ytprövning av vad marken tål
  • Mediaförsörjningen – el, vatten, värme, kyla och IT
  • Behovet av och möjligheter för olika servicefunktioner

Vi har precis tagit del av Växjö kommuns översvämningsanalys som visar att det inte finns någon risk för översvämning där vi placerar själva sjukhuset, berättar Stefan Lundin.

Arbetet med detaljplanen beräknas vara klar hösten 2021. I samarbete med arkitekter har regionen även börjat titta olika möjligheter att placera av en huskropp på tomten.

Rekrytering av samarbetsparter

Utifrån beslutet att genomföra projektet genom totalentreprenad enligt partnering pågår just nu förberedelser för upphandling av entreprenör.

Vi är också i slutskedet i upphandlingen av den vårdkonsult som kommer att vara ett stöd för oss i arbetet med att tydliggöra vad det nya sjukhuset ska erbjuda. Vårdkonsulten kommer bland annat att bidra med fördjupade analyser av:

  • vårdbehovet per diagnosområde/specialitet
  • utveckling av produktivitet inom vården
  • struktur för framtida vårdnivåer och flöden  

Mer om det nya sjukhuset

Relaterade nyheter

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

30 juli 2020

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på pla...

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

16 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

10 juli 2020

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna för...