Fler nyheter

1 september 2021

Nytt regionalt företagsstöd för omställning

Region Kronoberg initierar en ny insats för att stödja regionala företag som behöver ställa om sin verksamhet till följd av coronapandemin. Omställningscheckarna är framtagna för att stödja insatser inom hållbar omställning, digitalisering & innovation eller internationalisering.

Företag som vill utvecklas ytterligare har nu goda möjligheter att söka stöd för detta, och kan dessutom samtidigt bidra till att uppnå regionens och regeringens mål för en hållbar regional tillväxt, vilket vi hoppas kan ge goda effekter i vår region, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Det blir dessutom en andra utlysning av företagsstöd i form av:  

  • Utvecklingscheckar – framtagna för att stödja kostnader för exempelvis utveckling av produkter, tjänster, marknader eller företag.

  • Mikroinvestering – stödjer kostnader för mindre investeringar som ökar företagets konkurrenskraft och skapar nya värden.

Intresseanmälan för de tre stöden öppnar den 1 september.

Region Kronoberg ansvarar för stöden i samverkan med Almi Företagspartner Kronoberg AB. Utöver ekonomiskt stöd får företagen även rådgivning av Almis rådgivare.

För att klara återhämtningen efter covid-19-pandemin, men även för att kunna genomföra konkreta satsningar på hållbarhet, krävs kapital för investeringar. Med de nya omställningscheckarna får vi på Almi utökade möjligheter att hjälpa företagen med medfinansiering. Dessutom har vi lanserat nya affärsutvecklingstjänster med tydligt fokus på hållbarhet och i kombination med de nya checkarna blir detta ett oerhört starkt verktyg för regionens näringsliv, säger Mats Lundmark, VD för Almi Företagspartner Kronoberg AB.

Läs mer om de olika stöden på Almis webbplats, öppnas i nytt fönster

Satsningen på omställningscheckar möjliggörs genom finansiering från React-EU – en insats inom EUs regionalfond som ska stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter coronapandemin.

Relaterade nyheter

Region Kronoberg har utforskat framtidens arbetsplats

16 september 2021

Hur är man en attraktiv arbetsgivare i en platsoberoende tid? Och vad är en attraktiv bostadsort? Det är två av de frågor som utforskats i studier om framtidens arbetsplats som Region Kronoberg varit...

Hållbar matproduktion för regional utveckling

15 september 2021

I veckan pågår MAT 2021 i Kronoberg. För Region Kronoberg handlar engagemanget i MAT om att ta ett helhetsgrepp på hållbar livsmedelsproduktion och hälsosam konsumtion. I år involveras matproducenter...

Innovationsveckan i Kronoberg

14 september 2021

Innovationsveckan är ett nationellt event för att uppmärksamma alla som utvecklar offentlig sektor.

Man tog sitt liv efter kontakt med vården

13 september 2021

Region Kronoberg anmäler en händelse enligt Lex Maria, där en man tagit livet av sig kort efter kontakt med vården.