Fler nyheter
Bild på 11 av inspiratörerna. Bakre raden från vänster: Luljeta Jetullahu, Mirnesa Botic, Lina Öster, Susanne Bengtsson, Caroline Olovsson, Charlotta Rudhe. Främre raden från vänster: Christoffer Gustavsson, Anna Johansson, Andreas Gustafsson, Jennie Krantz, Hanna Foss.

17 oktober 2022

Nytt träningskoncept för patienter inom specialistpsykiatrin

Psykiatrin startar upp träningsgrupper för patienter. Tolv anställda har utbildats till träningsledare och erbjuder patienterna fysisk träning i löpargrupp och cirkelträning.

Det finns mycket forskning som visar att fysisk träning både leder till välmående och att det kan vara ett effektivt komplement till annan behandling. Något som vården redan är bra på att uppmärksamma men kanske inte på att följa upp:

Det krävs ofta mer än en uppmaning för att komma igång med träning på egen hand. Uppföljning spelar en stor roll och forskning visar också att ledarledd träning ger stora resultat. Därför vill vi erbjuda ett träningskoncept med olika träningsformer och i en trygg och tillåtande miljö med stöttande personal, säger Hanna Foss, psykiatrisjuksköterska.

Vårderfarna träningsledare

I samarbete med Idrottskliniken i Växjö har tolv personer utbildats till träningsledare. Det är vårdpersonal från öppenvården och personer med egen vårderfarenhet som kommer att hålla i träningsgrupperna.

Anledningen till att vi valt att utbilda just dessa personer är för att de kan möta patienterna med en ökad förståelse och empati samt en minskad maktobalans i relationen mellan inspiratör och patient. De kan även inge hopp, vara en inspirationskälla för patienterna och stärka deras autonomi, säger Linda Alm Bajric, verksamhetsutvecklare individ och delaktighetsfrågor.

Förutom träning ska konceptet bidra till att bryta isolering, att patienten ges möjlighet att vara en del av ett socialt sammanhang och ha roligt tillsammans med andra.

Träningsgrupperna är tillgängliga för alla patienter som har en upprättad kontakt med specialistpsykiatrin – både från öppenvården och heldygnsvården. Träningsgrupperna ska starta upp i oktober.

Fysisk träning är bra för alla men för den som har en psykisk sjukdom kan tröskeln för att komma igång vara extra hög. Jag är övertygad om att de nya träningsgrupperna kommer att höja livskvaliteten för alla de patienter som deltar, säger Roland Gustbée, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Relaterade nyheter

Mobila akutläkarenheten vinner årets kvalitetspris

2 december 2022

Kan en akutläkare kopplad till ambulansverksamheten bidra till att fler patienter kan färdigbehandlas utanför sjukhus? Det ville akutläkare David Hallberg ta reda på genom pilotprojektet kring en mobi...

Vårdcentralen i Lammhult vinner årets hållbarhetspris

2 december 2022

Region Kronobergs hållbarhetspris 2022 delas ut till ett arbete, Många bäckar små gör en stor å!, som handlar om hur små förändringar kan ge en bättre miljö för alla i längden. Vårdcentralen i Lammhul...

Många fall av RS-virus just nu

2 december 2022

På barn- och ungdomskliniken ser man nu en stor ökning av barn som behöver sjukhusvård på grund av RS-virus. Spädbarn under 6 månader riskerar att bli allvarligt sjuka med andningssvårigheter och besv...

Region Kronoberg fördubblar produktionen av el

29 november 2022

I dag producerar Region Kronoberg el till motsvarande 70 villor per år med hjälp av solceller på sina fastigheter. Under året installeras solceller på fler ställen runt om i länet. När allt är färdigt...

Forskningschef Carina Elmqvist tilldelas titeln professor

28 november 2022

Nyligen godkände universitetsstyrelsen att Carina Elmqvist, forskningschef, ska adjungeras som professor vid Linnéuniversitetet. ”Det ger mig större legitimitet och möjlighet att kunna inspirera och i...

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Avtal och ersättning för viktiga insatser av Röda korset på sjukhusen

23 november 2022

Under flera årtionden har Röda korsets värdar på frivillig basis stöttat kronobergare på länets två sjukhus. Värdefulla insatser som nu uppmärksammas av Region Kronoberg genom beslutet att teckna avta...

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Frivilliga livräddare gör Kronoberg hjärtsäkrare

16 november 2022

Varje år rapporteras cirka 6 000 plötsliga hjärtstopp, utanför sjukhus, runt om i Sverige. I filmen möter vi Jonas Skarhagen som är med och gör Kronoberg hjärtsäkrare. Han har anmält sig som Sms-livrä...

Väntetiderna förbättras i specialistsjukvården

15 november 2022

Just nu genomförs flera insatser för att minska väntetiderna för ett första besök till specialistmottagning och för behandling/operation.