Fler nyheter

24 augusti 2022

Ökad smittspridning i länet

Smittspridningen av covid-19 i Kronoberg har ökat sedan början av sommaren. Antalet inneliggande patienter har ökat senaste veckorna och nu vårdas cirka 15 patienter på sjukhus, antigen på grund av covid-19 eller med covid-19 och annat sjukhuskrävande tillstånd.

De senaste tre-fyra veckorna har smittspridningen legat på en lite högre nivå och antalet som testas positivt i de grupper som provtas är ungefär lika många nu som i slutet av mars månad.

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste scenario som publicerades den 22 augusti så förväntas smittspridningen öka i landet och eventuellt nå en topp först i slutet på september.

Därför är det fortsatt viktigt att stanna hemma när man har symptom förenliga med covid-19 för att minska risken att smitta andra, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Detta gäller just nu

• Om du är sjuk – stanna hemma
Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd.

• Du behöver inte stanna hemma om någon i din familj är sjuk
Om du bor tillsammans med någon som har covid-19 behöver du inte stanna hemma, om du själv är frisk.

• Du behöver inte testa dig vid symtom
Däremot testas personal, patienter och omsorgstagare inom hälso- och sjukvården och omsorgen vid symtom, för att skydda personer som har hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida för mer information

Dags för höstens vaccination mot covid-19

Relaterade nyheter

Psykiatriambulans testas i länet

6 oktober 2022

Med start den 3 oktober åker så kallad psykiatriambulans ut på vissa larm i länet. I ambulansen finns en ambulanssjuksköterska och en psykiatriresurs.

Gott bemötande inom den psykiatriska vården

4 oktober 2022

De flesta patienterna inom psykiatrin upplever att de får en bra vård och ett gott bemötande. Samtidigt önskar många patienter ökad kontinuitet och bättre tillgång till information.

Nu kan alla över 18 år boka tid för påfyllnadsdos

26 september 2022

Region Kronoberg välkomnar nu alla invånare över 18 år att boka tid för en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Samtliga påfyllnadsdoser i regionen ges med vaccin anpassat för nya varianter av viruset.

Vårdplan gav Emma en trygg och tydlig vård

23 september 2022

Inom psykiatrin i Region Kronoberg arbetar man sedan många år tillbaka med vårdplaner. Ett arbetssätt som är väldigt uppskattat av patienterna.

Virtuellt besök hjälper barn inför sjukhusbesök

22 september 2022

Nu finns möjligheten för patienter som ska besöka barn- och ungdomskliniken i Växjö att förbereda sig genom att göra ett virtuellt besök. Filmen spelades in med en särskild 360-kamera som gör att besö...

Nu erbjuds alla över 65 år en påfyllnadsdos

19 september 2022

Region Kronoberg skickar i veckan ut brev till alla invånare över 65 år med erbjudande om att ta en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Vaccination med ytterligare en dos rekommenderas av Folkhälsomynd...

Säker läkemedelshantering viktig del av patientsäkerhetsarbetet

16 september 2022

Läkemedel och läkemedelsbehandling kan bota, lindra och förebygga sjukdomar samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till att patienter drabbas av allvarliga vårdskador. De läke...

Länets båda sjukhus rankas i topp av AT-läkare

16 september 2022

Nu har resultatet i årets AT-rankning presenterats. Det blev en förstaplats för Ljungby lasarett inom kirurgikategorin, en delad andraplats för Centrallasarettet i Växjö inom medicinkategorin och dela...

Patienter erbjuds egenmätare för att dosera blodförtunnande läkemedel

7 september 2022

Patienter i Kronoberg som äter det blodförtunnande läkemedlet Warfarin (Waran) erbjuds att med hjälp av en egenmätare själva mäta sitt PK-värde för att sedan justera sin blodförtunnande medicinering....

Självskadebeteende vanligare än väntat bland rättspsykiatriska patienter

31 augusti 2022

Mer än två tredjedelar av rättspsykiatriska patienter har någon gång skadat sig själva eller försökt begå suicid, visar ny forskning. Risken för självskadebeteende ökar om personen haft traumatiska up...