Visa alla nyheter

24 augusti 2022

Ökad smittspridning i länet

Smittspridningen av covid-19 i Kronoberg har ökat sedan början av sommaren. Antalet inneliggande patienter har ökat senaste veckorna och nu vårdas cirka 15 patienter på sjukhus, antigen på grund av covid-19 eller med covid-19 och annat sjukhuskrävande tillstånd.

De senaste tre-fyra veckorna har smittspridningen legat på en lite högre nivå och antalet som testas positivt i de grupper som provtas är ungefär lika många nu som i slutet av mars månad.

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste scenario som publicerades den 22 augusti så förväntas smittspridningen öka i landet och eventuellt nå en topp först i slutet på september.

Därför är det fortsatt viktigt att stanna hemma när man har symptom förenliga med covid-19 för att minska risken att smitta andra, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Detta gäller just nu

• Om du är sjuk – stanna hemma
Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd.

• Du behöver inte stanna hemma om någon i din familj är sjuk
Om du bor tillsammans med någon som har covid-19 behöver du inte stanna hemma, om du själv är frisk.

• Du behöver inte testa dig vid symtom
Däremot testas personal, patienter och omsorgstagare inom hälso- och sjukvården och omsorgen vid symtom, för att skydda personer som har hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida för mer information

Dags för höstens vaccination mot covid-19

Relaterade nyheter

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds vaccination mot HPV

11 januari 2023

Region Kronoberg erbjuder nu unga kvinnor kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) inom ramen för en nationell forskningsstudie. Målet är att undersöka om det går att utrota HPV och livm...

Ögonkliniken i framkant vad gäller tillgänglighet

20 december 2022

I stort erbjuds en god tillgänglighet till vården, men inom vissa verksamheter i specialistvården finns det stora utmaningar, bland annat som en effekt av pandemin. Därav genomförs en samlad insats fö...

Besöksrestriktioner skärps i Region Kronoberg

16 december 2022

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus är just nu stor. Samtidigt är läget inom hälso- och sjukvården ansträngt. Region Kronoberg har därför beslutat att skärpa besöksrestriktionerna i s...