Fler nyheter

2 augusti 2022

Ökad tillgänglighet och samordnad vård för personer med psykisk ohälsa

Nästan en tredjedel av alla patienter som uppsöker primärvården söker för psykisk ohälsa. Målet är att dessa patienter ska få träffa en psykosocial resurs eller psykolog inom 72 timmar, något som idag inte alltid är möjligt. Nu pågår omställningsprojektet Integrerad Primärvård, för att korta väntetiden och öka tillgängligheten för denna patientgrupp.

Omställningsarbetet som är en del av Nära vård handlar om att ge tidigare insatser i primärvården för personer med psykisk ohälsa. Elin Lundqvist, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och resursperson psykisk ohälsa vid Allmänmedicinskt kunskapscentrum (AMK), är en av projektledarna:

Genom att erbjuda kontakt tidigt och anpassa insatserna med ett besök i taget, så kan fler patienter får psykologisk hjälp i ett tidigare stadie, säger Elin Lundqvist.

Att genom en mer individanpassad vård kunna ta hand om fler patienter är en viktig del i omställningen. Tanken är att gå från ett arbetssätt där alla patienter kommer på samtal tio gånger, oavsett vilket behov de har, till att anpassa längden på behandling efter varje patient.

Många behöver bara komma en enda gång, andra kanske behöver fyra-fem gånger, och de som mår allra sämst kanske behöver alla de tio samtalen. Om vi planerar utifrån varje patients behov möjliggör vi att väntetiden kan bli kortare, förklarar Gabriella Widlund, legitimerad psykolog och resursperson psykisk ohälsa vid AMK.

Minska ”för säkerhets skull”-bokningar

Med god tillgänglighet via öppna tidböcker och korta väntetider hoppas man kunna skapa en trygghet hos patienterna att de kan söka vård när de behöver. På så sätt minskar ”för säkerhets skull”-bokningarna samtidigt som uteblivna och avbokade besök minskar. 

Oavsett om patienten behöver komma tillbaka efter ett halvår eller fem år så är dörrarna öppna, det är det primärvårdens uppdrag går ut på. Det ger en trygghet för patienten att veta att de alltid kan komma tillbaka när de behöver det, säger Gabriella Widlund.

Målet är att patienten ska få träffa en psykolog eller psykosocial resurs inom 72 timmar och med digitala bokningssystem ska det även vara möjligt för patienten att boka tid själv. Syftet är att göra det så enkelt och tryggt för patienten som möjligt och att patienten inte ska behöva vänta på behandling.

Omställningen handlar också om att vi ska samverka mer kring våra patienter och hitta samsyn kring hur vi kan hjälpa våra patienter på ett bra sätt. Det är både bra för patienten och mer stimulerande för personalen att arbeta på det här sättet, säger Elin Lundqvist.

Syftet med projektet är att starta omställningen vid samtliga vårdcentraler inom Region Kronoberg. Hittills har en utbildning arrangerats där majoriteten av vårdcentraler deltagit och fler utbildningar planeras i höst.

Relaterade länkar

Allmänmedicinskt kunskapscentrum, primärvårdens resurs för forskning, utbildning och kvalitetsutveckling (Vårdgivarwebben, öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Roland Olofsson-Dolk

Verksamhetschef och Medicinsk rådgivare

Relaterade nyheter

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Avtal och ersättning för viktiga insatser av Röda korset på sjukhusen

23 november 2022

Under flera årtionden har Röda korsets värdar på frivillig basis stöttat kronobergare på länets två sjukhus. Värdefulla insatser som nu uppmärksammas av Region Kronoberg genom beslutet att teckna avta...

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Frivilliga livräddare gör Kronoberg hjärtsäkrare

16 november 2022

Varje år rapporteras cirka 6 000 plötsliga hjärtstopp, utanför sjukhus, runt om i Sverige. I filmen möter vi Jonas Skarhagen som är med och gör Kronoberg hjärtsäkrare. Han har anmält sig som Sms-livrä...

Väntetiderna förbättras i specialistsjukvården

15 november 2022

Just nu genomförs flera insatser för att minska väntetiderna för ett första besök till specialistmottagning och för behandling/operation.

Helhetssyn viktigt för kronobergare i mötet med vården

11 november 2022

Kontinuitet, helhetssyn och samordning – det är viktigt för våra invånare i mötet med oss. I september ställde vi frågan ”Vad är skräddarsydd vård för dig?” i sociala medier.

Personal på IVA skriver dagbok – för patientens och anhörigas skull

4 november 2022

– De första två veckorna är helt svarta för mig, jag minns ingenting. Så beskriver Robert Sandberg den första tiden när han var inlagd på intensivvårdsavdelningen, IVA, i våras. Åtta veckor senare var...

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

Här är Region Kronobergs folkhälsostipendiater 2022

26 oktober 2022

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2022 tilldelas fem föreningar och fem ledare i dessa föreningar som på olika sätt bidragit med att arbeta aktivt för barn och unga.