Fler nyheter

2 augusti 2022

Ökad tillgänglighet och samordnad vård för personer med psykisk ohälsa

Nästan en tredjedel av alla patienter som uppsöker primärvården söker för psykisk ohälsa. Målet är att dessa patienter ska få träffa en psykosocial resurs eller psykolog inom 72 timmar, något som idag inte alltid är möjligt. Nu pågår omställningsprojektet Integrerad Primärvård, för att korta väntetiden och öka tillgängligheten för denna patientgrupp.

Omställningsarbetet som är en del av Nära vård handlar om att ge tidigare insatser i primärvården för personer med psykisk ohälsa. Elin Lundqvist, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och resursperson psykisk ohälsa vid Allmänmedicinskt kunskapscentrum (AMK), är en av projektledarna:

Genom att erbjuda kontakt tidigt och anpassa insatserna med ett besök i taget, så kan fler patienter får psykologisk hjälp i ett tidigare stadie, säger Elin Lundqvist.

Att genom en mer individanpassad vård kunna ta hand om fler patienter är en viktig del i omställningen. Tanken är att gå från ett arbetssätt där alla patienter kommer på samtal tio gånger, oavsett vilket behov de har, till att anpassa längden på behandling efter varje patient.

Många behöver bara komma en enda gång, andra kanske behöver fyra-fem gånger, och de som mår allra sämst kanske behöver alla de tio samtalen. Om vi planerar utifrån varje patients behov möjliggör vi att väntetiden kan bli kortare, förklarar Gabriella Widlund, legitimerad psykolog och resursperson psykisk ohälsa vid AMK.

Minska ”för säkerhets skull”-bokningar

Med god tillgänglighet via öppna tidböcker och korta väntetider hoppas man kunna skapa en trygghet hos patienterna att de kan söka vård när de behöver. På så sätt minskar ”för säkerhets skull”-bokningarna samtidigt som uteblivna och avbokade besök minskar. 

Oavsett om patienten behöver komma tillbaka efter ett halvår eller fem år så är dörrarna öppna, det är det primärvårdens uppdrag går ut på. Det ger en trygghet för patienten att veta att de alltid kan komma tillbaka när de behöver det, säger Gabriella Widlund.

Målet är att patienten ska få träffa en psykolog eller psykosocial resurs inom 72 timmar och med digitala bokningssystem ska det även vara möjligt för patienten att boka tid själv. Syftet är att göra det så enkelt och tryggt för patienten som möjligt och att patienten inte ska behöva vänta på behandling.

Omställningen handlar också om att vi ska samverka mer kring våra patienter och hitta samsyn kring hur vi kan hjälpa våra patienter på ett bra sätt. Det är både bra för patienten och mer stimulerande för personalen att arbeta på det här sättet, säger Elin Lundqvist.

Syftet med projektet är att starta omställningen vid samtliga vårdcentraler inom Region Kronoberg. Hittills har en utbildning arrangerats där majoriteten av vårdcentraler deltagit och fler utbildningar planeras i höst.

Relaterade länkar

Allmänmedicinskt kunskapscentrum, primärvårdens resurs för forskning, utbildning och kvalitetsutveckling (Vårdgivarwebben, öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Roland Olofsson-Dolk

Verksamhetschef och Medicinsk rådgivare

Relaterade nyheter

”Att lägga fokus på den friska sidan, istället för den sjuka, kan göra stor skillnad”

5 augusti 2022

Det kan vara svårt att få till en hälsosam livsstil i en inlåst miljö. Nu har rättspsykiatriska regionkliniken målet att skapa en sundare vardag för patienterna, bland annat genom inspiration från en...

Patienter som inte är svårt sjuka hänvisas vidare från akuten i Ljungby under vecka 31-32

3 augusti 2022

Region Kronoberg informerade i juni om att akutverksamheten i regionen behöver samordna sin verksamhet under sommaren på grund av sjuksköterskebrist, vilket innebär att patienter som inte är svårt sju...

Kompetensväxling ger snabbare svar till patienterna

1 augusti 2022

Klinisk fysiologi på centrallasarettet i Växjö har gjort ett förbättringsarbete med nya arbetssätt där de både sparat läkartid och kompetensutvecklat sin personal – och kan ge snabbare svar till patie...

Insatser för regional utveckling ger jobb

22 juli 2022

Regionala utvecklingsmedel har enligt en ny utvärdering lett till kompetensinsatser för 32 000 personer, skapat 500 nya arbetstillfällen och stärkt konkurrenskraften hos 3 700 företag i Småland och öa...

Ismael främjar hälsan i Araby

21 juli 2022

För första gången har primärvården anställt en folkhälsoutvecklare. Abdulkadir Ismael Ahmed jobbar på Vårdcentralen Dalbo och ska ta reda på vad befolkningen i närområdet behöver och vill ha för att m...

Glada munnar när Simsalabim åter kan träffa skolbarn

14 juli 2022

Varje år träffar folktandvårdens barnhälsogrupp samtliga barn i förskole- andra- och femteklass i Kronobergs län. Målet är att med roligt drama och gemensam dialog lära barnen om goda tandvanor. Nu, e...

Lyckat projekt kring patientsäkerhet

13 juli 2022

Läkemedelsrelaterade problem utgör en allt större del av utmaningarna inom patientsäkerhet. I och med detta beslutade Patientsäkerhetsrådet och Läkemedelsrådet att prioritera just läkemedel under 2021...

Tappning av bukvätska gav upphov till tarmskada

7 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med tappning av bukvätska fick en tarmskada som behövde opereras på ett av länets sjukhus.

Hunden Sandy har fått anställning i Region Kronoberg

6 juli 2022

Sandy arbetar som terapihund på ungdomsmottagningen i Växjö.

Nya forskningsresultat visar hur gammalt ditt hjärta är

4 juli 2022

Forskare i Region Kronoberg har nyligen publicerat en artikel i Nature Scientific Reports där de med hjälp av EKG från 2771 patienter arbetat fram ett sätt att beräkna hjärtats ålder. Hjärtats ålder k...