Fler nyheter
Färgglada post it-lappar med ord som "akademisk utbildning", "YH", "lärande", "jobb", "varsel" på.

7 oktober 2021

Ökat fokus på gymnasiekompetens i kompetensförsörjningsarbetet

Regionala utvecklingsnämnden har nu fastställt handlingsplan 6.0 för kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2017–2025. Nytt i handlingsplanen är insatser inom det prioriterade området ”I Kronoberg möter vi ungas behov från utbildning till arbete”.

Just kompetensförsörjningsfrågorna är viktigare än någonsin i den omställning vi befinner oss i på grund av pandemin. Vi har tappat mycket arbetsplatser, människor har hamnat i ett vakuum där den typ av jobb man haft innan har försvunnit. Samtidigt börjar det snurra nu och företagen får inte tag i folk. Vi har en matchningsproblematik som vi behöver jobba oerhört fort med, och handlingsplanen är väldigt viktig som grunddokument, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Handlingsplanens olika insatser kopplas till de fyra prioriteringarna i strategin. Dessa är:

  • I Kronoberg investerar vi för att höja kompetensen genom hela arbetslivet.
  • I Kronoberg matchar vi utbildning med arbetsliv.
  • I Kronoberg möter vi ungas behov från utbildning till arbete.
  • I Kronoberg använder vi kompetensen hos personer från alla länder.

Nytt för denna handlingsplan är alltså att det nu är prioriterat att satsa på att motverka studieavhopp och unga som inte är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier.

Det är avgörande för länets utveckling att individer med gymaniskompetens fortsätter att öka. Hur har distansundervisningen under pandemin påverkat ungdomar i Kronoberg? Vilka utmaningar möter skolan och individen? Vad kan samordnas på regional nivå? Regionen väljer att titta närmare på dessa frågor och startar en kartläggning och dialog kring just hur länet kan fortsätta att satsa på att flera har gymnasiebehörighet, berättar Mariana Johannesson, samordnare för kompetensförsörjning i Region Kronoberg.

Handlingsplan 6.0 föreslår 15 insatser, varav några fortlöper från föregående handlingsplan medan några är nya. Förslaget grundas dessutom i egna och andra aktörers analyser och prognoser, resultat av aktiviteter i samverkan med andra områden samt signaler från omvärldsbevakning och dialog med externa aktörer, inte minst Kompetensforum Kronoberg.

Kompetensdag hos spelkollektiv

Under onsdagen hölls också den årliga kompetensdagen där regionala utvecklingsnämnden och Kompetensforum Kronoberg deltar. Kompetensforum är länets plattform för samverkan inom frågan. Dagen fokuserar på det regionala kompetensförsörjningsarbetet, både det som varit och framåt.

Träffen den 6 oktober ägde rum hos Spelkollektivet i Väckelsång, Tingsryd.

Det är en satsning som vi är mycket nyfikna på, eftersom Spelkollektivet attraherar gäster från hela världen, säger Thomas Ragnarsson.

Extra intressant kopplat till det ökade behovet av kompetens för att möta den digitala omvandlingen och efterfrågan efter fler kunniga individer inom IT i fler och fler branscher i Kronoberg, är att Spelkollektivet i samarbete med Wasaskolan i Tingsryd erbjuder en unik vuxenutbildning inom Spel- och programutveckling. 

Kompetensforum Kronoberg samlar aktörer inom området för att bidra till att det sak finnas rätt kompetens i Kronoberg. I Kompetensforum deltar bland annat; LNU, Företagarna, Länsstyrelsen, Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege, Sydsvenska Handelskammaren, Arbetsförmedlingen och representanter för vuxenutbildning, YH samt representanter från kommunernas inom utbildning, näringsliv och personal.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Milstolpe nådd – 80 procent är fullvaccinerade

15 oktober 2021

80,5 procent av länets vuxna befolkning har nu fått två doser vaccin mot covid-19. 85,1 procent har fått en dos. ”Två milstolpar är nådda”, säger vaccinsamordnare Lena Andersson Nazzal.

Jourverksamheten på länets sjukhus ses över

15 oktober 2021

Jourverksamheten ses över för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för länets båda sjukhus. Tidigare i vår genomfördes en jouröversyn på Centrallasarettet Växjö, nu gör samma sak på Lasarettet Lju...

Klartecken för Bymässa 2030

12 oktober 2021

Region Kronoberg har beslutat att starta ett arbete kring Bymässa 2030. Det innebär att regionen tar en ledande och samordnande roll i att driva samhällsutvecklingsmässan så att den blir långsiktigt h...

Regionstyrelsen sammanträder den 12 oktober

11 oktober 2021

Den 12 oktober klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Det finns nu möjlighet för ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare att välja om man vill delta fysiskt eller digitalt.