Fler nyheter
En skylt med anvisningar om var infektionsmottagning, infektionsavdelning och vaccinationsmottagning ligger.

20 oktober 2020

Ökning av inneliggande patienter med covid-19 – sjukhusen går upp i stabsläge

De senaste dagarna har antalet inneliggande patienter med covid-19 ökat på regionens sjukhus. I fredags var det sju inneliggande patienter, i dag tisdag är antalet 18.

Samtidigt är platsläget på sjukhusen ansträngt med överbeläggningar på många avdelningar. Sjukhusen går därför upp i stabsläge.

Vi har valt att gå upp i stabsläge för att bättre kunna kraftsamla men också signalera att det här är på allvar. Infektionsavdelningen är sedan i förra veckan en covid-19-avdelning. Den här pandemin är inte över, säger Maria Wiltz, sjukhuschef.

De senaste inneliggande patienterna som tillkommit har diagnostiserats medan de legat på sjukhus. Det finns också exempel på patienter som kommit in med symtom och först testat negativt, men vid ett andra test testat positivt för covid-19.

Vi har både smittade patienter och medarbetare just nu. Det är svårt att uttala sig om hur de här personerna har blivit smittade, och smittspårning pågår fortfarande i flera fall, men det är väldigt olyckligt om smittspridning sker på våra sjukhus, säger Maria Wiltz.

Ställer in vissa operationer

Den kommande veckan ställs planerade operationer som kräver slutenvård in. Det görs för att hålla nere antalet inneliggande patienter och för att frigöra personal som kan täcka upp där sjukfrånvaron är hög.

Det som skiljer situationen nu från läget i våras är att det nu är mycket mer fullbelagt på sjukhusen. Samtidigt är det förkylningstider och mycket personal är hemma sjuk, säger Maria Wiltz.

Trots att det just nu är ett ansträngt läge på våra sjukhus vill Region Kronoberg uppmana patienter att söka vård om de behöver. Samtidigt gäller tidigare förhållningsregler för besök i vården:

  • Avstå från icke nödvändiga besök i vården om du är förkyld eller har fått förhållningsregler som hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19.
  • Inga obokade besök tillåts förutom på akuten.
  • Fundera en extra gång om du verkligen behöver hälsa på en inneliggande patient.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Färre smittade förra veckan

27 november 2020

Förra veckan konstaterades drygt 550 fall av covid-19 i länet, en minskning jämfört med cirka 750 veckan innan.

Nybyggnation ger fler vårdplatser inom rättspsykiatrin

25 november 2020

Under onsdagen beslutade regionfullmäktige att hus M58 på Sigfridsområdet ska rivas och ersättas av en helt ny byggnad. Den nya byggnaden ger flera förbättringar för Rättspsykiatriska regionkliniken:...

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

25 november 2020

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till konsthantverk- och designhistorikern Christina Zetterlund, fotog...

Regionen satsar på hållbar turism

25 november 2020

Balanserad turism som ger mer än den tar och kvalitet framför för kvantitet – det vill Region Kronoberg satsa på i besöksnäringen. Näringen behöver fortsätta sin påbörjade omställning för att bidra ti...