Fler nyheter

20 oktober 2020

Ola Hjert ny chefläkare för sjukhusen

Den 1 november tillträder Ola Hjert tjänsten som chefläkare för sjukhusen i Region Kronoberg. Tjänsten är på 40 procent för att flera chefläkare ska bidra med ett helhetstänk för hela sjukvården.

Ola Hjert arbetar som överläkare på kirurgkliniken i Ljungby där han också är biträdande verksamhetschef. Han sitter även som representant för södra Sverige i en nationell styrgrupp som samverkar kring överviktskirurgi.

Han har varit verksam i Region Kronoberg i 25 år och jobbat på båda länets sjukhus genom åren. Att tillträda tjänsten som chefläkare tycker han känns spännande.

Patientsäkerhet är en viktig del av vården. Jag har jobbat med patientsäkerhetsfrågor i många år genom avvikelsehantering på kirurgkliniken. Nu ska det bli spännande och utmanande att utveckla processer för att förbättra patientsäkerheten ytterligare.

Ola kommer att jobba 40 procent som chefläkare och resterande tid som överläkare på kirurgkliniken i Ljungby. Man har valt att ha flera chefläkare som har ett helhetstänk för hela sjukhusvården för att på så sätt bidra med bredare kunskap och få in olika specialiteter i patientsäkerhetsfrågor.

Min förhoppning är att vi kommer arbeta proaktivt. Tillsammans med övriga chefläkare kommer vi titta på utredningar för att se hur vi kan förebygga att exempelvis en vårdskada inte återupprepas. Vi kommer ha en mer övergripande syn på patientsäkerhet, jobba mer förebyggande men också omvärldsbevaka hur anda regioner och länder jobbar med frågan.

Ola tror att en högre medvetenhet hos personalen om risksituationer kan bidra till färre avvikelser och att en viktig del i hans nya roll blir att utbilda medarbetare i större utsträckning än tidigare.

Ibland ser vi att vissa risksituationer upprepas. Detta händer bland annat när patientflödena avviker från det normala. Det kan exempelvis handla om att en svårt skadad patient kommer in till akuten med privatbil istället för ambulans, då behöver vi vara uppmärksamma och se till att omhändertagandet blir likadant ändå.

Någonting vi kan bli bättre på är också att ta tillvara på patienters och anhörigas berättelser och erfarenheter. Den feedbacken kan vi lära oss mycket av.