Fler nyheter
En förstudie om Bymässa 2030 har gjorts av White arkitekter. En förstudie om Bymässa 2030 har gjorts av White arkitekter.

9 december 2020

På väg mot Bymässa i Kronoberg 2030

Region Kronoberg vill utveckla attraktiva och hållbara livsmiljöer i byn och utanför städerna genom att arrangera Bymässa 2030. En förstudie kring vad en Bymässa 2030 kan vara och hur den kan genomföras har genomförts och presenterats för lokala och regionala politiker. Regionala utvecklingsnämnden tar nu processen vidare. Ett definitivt beslut ska fattas i september 2021.

Bomässor har länge varit ett verktyg för att spänna bågen och utforska framtidens stadsbyggande. Nu utforskar Region Kronoberg möjligheterna att genomföra en bomässa som skiljer sig något från det förväntade, där fokus flyttas från bostad till by; från stad till mindre orter; från byggnad till sammanhang.

Vi vill lyfta hela och alla delar i ett hållbart samhälle: ekologiskt, ekonomiskt och socialt. I byn finns bra förutsättningar att nå detta. 2030 syftar till årtalet 2030 men också till Agenda 2030 med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet som utgångspunkt, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Stad och land

Hållbar stadsutveckling är ett alltmer prioriterat område. Samtidigt bor fortfarande de flesta svenskar inte i storstaden.

Dagens fokus på storstäder i samhällsbyggnaden behöver utmanas. Inte minst i den situation vi idag befinner oss med fysisk distansering, ett klimathot och en ökande känsla av otrygghet i flera städer.  Vi tvingas nu fundera över hur vi lever och konsumerar och kan också realisera de möjligheter det digitala ger. Tillgång till arbeten, varor och tjänster sträcks utanför storstaden. Mässan blir relevant internationellt och nationellt som en modern rural motpol till urbanitet och stad, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

I förstudien, som gjorts av White arkitekter, påpekas att det saknas en tydlig politisk vision för det icke-urbana på nationell nivå och att det behövs mer kunskap.

Nationellt pratas det om plusenergistäder, hållbar stadsutveckling, stråkstäder med mera. Men vad finns det för tankar kring livet utanför storstadsområdena? Vad finns det för tankar om livsmiljöer, hållbarhet och energi här? Ska vi på allvar jobba med social hållbarhet på nationell nivå måste vi kunna mer om landets olika planeringsförutsättningar, säger Christel Gustafsson.

Bostadsbrist utanför städerna

Idag är det svårt att få bostadsbyggare att investera, utveckla områden, bygga nya bostäder och att få banker att ge lån till att renovera och utveckla hus och miljöer utanför städerna.

Kronoberg har idag hög BRP-tillväxt, flest jobb per invånare i landet och hög innovations- och digitaliseringsgrad. Den gröna omställningen tas på allvar i politik och näringsliv. Vi behöver fler invånare som är beredda att leva, bo och arbeta i här. Men för att inflyttning ska vara möjlig behövs fler attraktiva och hållbara boendemiljöer. Det är en viktig anledning till att vi satsar på detta, säger Thomas Ragnarsson (M).

Görs i samverkan

Att Region Kronoberg vill ha en aktiv roll är klart men många stora frågor återstår, bland annat plats/platser, tid, inriktning och finansiering. Intresset för förstudien har varit stort och Region Kronoberg samverkar brett för att göra detta möjligt: flera kommuner är med i planeringen, genom innovationsmiljön Smart Housing Småland samverkar man med akademin, näringslivet, länsstyrelser och regioner i hela Småland, och tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län ska regeringen uppvaktas.

Till förstudien om Bymässa 2030, pdf 23 MB, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583027, 046767207848

Camilla Ottosson

Samhällsplanerare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046767207813

Relaterade nyheter

Upprop: EUs Strukturfondsmedel ska fördelas av regionerna - inte staten

7 januari 2021

De åtta regionala partnerskap som fördelar EUs Strukturfondsmedel till Sveriges regioner reagerar i ett upprop på att regeringen håller inne med EU-medel och vill ge en del av dem direkt till arbetsfö...

Företag anlitar konsulter kostnadsfritt genom Konsulttimmen – nylanseras januari 2021

30 december 2020

I januari kommer ett uppskattat koncept tillbaka: Konsulttimmen. Genom Konsulttimmen kan företagare i Kronoberg kostnadsfritt anlita experter som hjälper dem att utveckla sitt företag.

Förundran, sorgsenhet och hopp inför 2021

21 december 2020

Ännu ett år snart till ända. År 2020, ett exceptionellt år, på många sätt. Och nu, tid för tillbakablick och summering. Min sammanfattade känsla är nog förundran. Men också sorgsenhet och kanske lite...

Stor efterfrågan på personer med gymnasial yrkesexamen

17 december 2020

Intresset för att läsa yrkesprogram på gymnasiet har minskat de senaste 10 åren. Samtidigt ökar arbetsmarknadens behov av personer med en gymnasial yrkesexamen. Det visar en ny rapport från Region Kro...