Fler nyheter

5 april 2020

Patient med covid-19 inlagd på intensiven

Region Kronoberg har i helgen haft en första inneliggande patient med konstaterad covid-19 i behov av intensivvård. Patienten har sedan dess förbättrats och flyttats tillbaka till vårdavdelning.

Patienten är en äldre person.

Att även vi i Kronoberg skulle få patienter i behov av intensivvård var väntat och vi är väl förberedda, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Region Kronoberg.

Söndagen den 5 april fanns 51 bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län. Fyra personer vårdades på sjukhus, varav en patient på intensivvårdsavdelning.

Aktuella siffror över antal bekräftat smittade

Relaterade nyheter

Lägesrapport från Region Kronoberg 13 augusti

13 augusti 2020

Förra veckan mer än fördubblades antalet konstaterade fall av covid-19 i Kronobergs län. Framför allt ökar fallen i gruppen 20-25-åringar. Totalt har nu 1 289 kronobergare konstaterats smittade av cov...

Nästan var tionde har antikroppar

12 augusti 2020

Den 11 augusti kl.12 hade knappt 1900 individer i Kronoberg fått svar på sina antikroppstester. Av dem har 9 procent (9,2) antikroppar mot covid-19.

Mer än fördubbling av antalet coronasmittade

10 augusti 2020

Vecka 31 konstaterades 30 personer smittade av coronaviruset i Kronobergs län. Vecka 32 mer än fördubblades antalet – under förra veckan konstaterades runt 70 personer smittade.

Lägesrapport från Region Kronoberg 6 augusti

6 augusti 2020

Nu har provtagning av antikroppar hos allmänheten kommit igång. Intresset är stort och de första dagarna har flera hundra prover tagits.