Visa alla nyheter

7 september 2022

Patienter erbjuds egenmätare för att dosera blodförtunnande läkemedel

Patienter i Kronoberg som äter det blodförtunnande läkemedlet Warfarin (Waran) erbjuds att med hjälp av en egenmätare själva mäta sitt PK-värde för att sedan justera sin blodförtunnande medicinering. På så sätt kan de genomföra mätningen i sitt hem, och behöver inte besöka vården för blodprov mer än två gånger per år.

Behandling med det blodförtunnande läkemedlet Warfarin kräver att man regelbundet, ca 20 gånger per år, tar ett blodprov för att kontrollera sitt PK-värde. PK-värdet visar vilken effekt läkemedlet har för att man sedan ska kunna justera doseringen.

Nu erbjuds patienter i Kronoberg att med hjälp av en egenmätare (Coaguchek) själva mäta sitt PK-värde. Mätningen görs ca 20 gånger per år och två gånger per år får de komma till vården där det görs en kontrollerande mätning av vårdpersonal.

Tidigare har AK-mottagningen skött alla mätningar, men nu kan patienterna göra det själva, vilket ju gör att de slipper ta sig till vården så pass ofta som behandlingen kräver. Patienterna får coachning och kan kontakta mottagningen för rådgivning om det behövs, säger Olle Bergström, ansvarig för Antikoagulationsmottagningen (AK-mottagningen) i Växjö.

Patienterna får gå en utbildning

Alla som får egenmätaren genomgår en utbildning. Genom att själva ta ett blodprov i fingret får patienterna fram ett värde som de får lära sig hur de ska tolka för att sedan ta rätt antal tabletter förhållande till PK-värdet.

Mätaren är en egenvårdsmaskin som patienten själv ansvarar för. PK-värdena registreras inte i labblistan eller journalsystemet, som det gör om provet tas på en vårdcentral eller sjukhus. Egenmätningarna finns dock lagrade i enheten och patienten kan visa upp dem i kontakt med vården.

Med egenmätaren ges patienten möjligheten att ta ett större ansvar för sin medicinering och de patienter som redan är igång tycker att det fungerar väldigt bra. Men det passar inte alla, utan det krävs att patienten vill ha och klarar av att ha det ansvaret själv, säger Olle Bergström.

Alla patienter som äter Warfarin och som bedöms vara lämpliga för egenkontroll kommer få erbjudande om egenmätning av PK-värde under det kommande året. Det är redan ungefär 15 patienter som är igång med egenmätare och i Växjö kommer ytterligare patienter få utbildning under vecka 34 och framåt. I Ljungby startar utbildningarna senare under hösten.

Relaterade nyheter

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds vaccination mot HPV

11 januari 2023

Region Kronoberg erbjuder nu unga kvinnor kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) inom ramen för en nationell forskningsstudie. Målet är att undersöka om det går att utrota HPV och livm...

Ögonkliniken i framkant vad gäller tillgänglighet

20 december 2022

I stort erbjuds en god tillgänglighet till vården, men inom vissa verksamheter i specialistvården finns det stora utmaningar, bland annat som en effekt av pandemin. Därav genomförs en samlad insats fö...

Besöksrestriktioner skärps i Region Kronoberg

16 december 2022

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus är just nu stor. Samtidigt är läget inom hälso- och sjukvården ansträngt. Region Kronoberg har därför beslutat att skärpa besöksrestriktionerna i s...