Fler nyheter

16 februari 2022

Patientsäkert och tidsbesparande med taligenkänning på vårdcentral

I början av november genomförde vårdcentralen Dalbo en utbildning för personalen i taligenkänning – systemet där text talas in direkt i journalen. ”Mer patientsäkert”, anser Yasir Mahdi som är läkare på vårdcentralen.

Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp fattade i augusti beslut om att taligenkänning ska breddinföras inom Region Kronoberg. En verksamhet som redan kommit igång är Vårdcentralen Dalbo. De valde att genomföra en utbildning för stora delar av personalen direkt, vid en APT.

Vår filosofi var att införa det brett och försöka, det är inte raketforskning. När man väl hittat formerna ser man stor potential, säger Mikael Svensson som är avdelningschef vid vårdcentralen.

Synliga anteckningar i journal underlättar

Yasir Mahdi är läkare på vårdcentralen. Som läkare har Yasir tidigare talat in diktaten som sedan skrivits av medicinsk sekreterare. Nu skriver och signerar han journalanteckningarna direkt efter inläsning, något som skulle kunna ta längre tid än att diktera, men Yasir tycker tvärtom att taligenkänning har varit tidsbesparande:

Tidigare fick man tillbaka anteckningarna från medicinska sekreteraren och skulle försöka rätta en text man skrivit för flera dagar sedan, och kanske redan glömt delar av. Det blir enklare att göra klart direkt och signera. Det blir också mycket mer patientsäkert, anteckningarna blir mer korrekta och synliga i journalen direkt, säger Yasir Mahdi.

Målet är att taligenkänning ska öka tillgängligheten för patienten som kan se sina journalanteckningar direkt. Socialstyrelsens rekommendation är 48h för utskrift av diktat, en rekommendation regionen inte uppnår idag. Systemet kommer nu breddinföras inom regionen med målet från hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp att 80 % av alla diktat ska skrivas med taligenkänning 2024. 

Arbetet med införandet av taligenkänning är en del av omställningen Nära vård, programområde kompetens.