Visa alla nyheter

14 oktober 2022

Personcentrerade måltider kan påskynda återhämtningen

När hälsan blir nedsatt eller försämras är det viktigt att få stöd och uppmuntran att äta hållbart och hälsosamt.

I Region Kronoberg är måltiderna och ditt näringsintag en viktig del i omvårdnad och behandling. När du vårdas på sjukhus ska måltiderna vara hälsosamma och anpassade till dina behov och förutsättningar.

Måltiderna på våra sjukhus är en del i den personcentrerade vården

Det innebär att du erbjuds att vara delaktig i val av maträtt och portionsstorlek, att vårdpersonalen anpassar måltiderna till ditt näringsbehov och vårdorsak samt att du inför utskrivning kan får stöd och råd kring maten.

Sedan 2017 har Region Kronoberg återkommande frågat patienter

Vad är viktigt för dig när det gäller måltider under din vårdtid?

  • att maten är god och hälsosam
  • att få vara delaktig och ta del av menyn
  • att personalen har kunskap om vad som är bra mat för mig
Det är viktigt att du känner dig trygg med vad som serveras

Berätta för vårdpersonalen om dina förutsättningar kring mat och måltider. Till exempel om du har allergier, behöver någon specialkost, har tugg- och sväljsvårigheter, har dålig aptit och så vidare.

Hälsosamtal mellan kvinnlig patient och sjuksköterska

Mat kan vara både en friskfaktor och riskfaktor för hälsan

Prata med vårdpersonalen om du

  • behöver stöd att äta mer hälsosamt för att förebygga ohälsa
  • behöver stöd kring maten kopplat till behandling eller rehabilitering
  • behöver stöd kring maten för ökat välbefinnande vid svår sjukdom

På vårdgivarwebben kan du läsa mer om personcentrerade måltider

Mer om nära vård

Fler artiklar och inslag om nära vård

Relaterade nyheter

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

Så kan du vara delaktig i vården

12 oktober 2022

Du vet väl om att du kan påverka din vård? I patientlagen beskrivs bland annat vilken information du har rätt att få om din vård. Informationen ska hjälpa dig att vara delaktig. Det kan exempelvis gäl...