Fler nyheter

2 september 2021

Personer med nedsatt immunförsvar får erbjudande om extrados vaccin

Region Kronoberg kommer inom kort att erbjuda en extra dos vaccin mot covid-19 till cirka 500 personer i länet med kraftigt nedsatt immunförsvar. Vaccinationen kommer att ske både på sjukhusen och på länets vaccinationsplatser.

En del personer kommer att erbjudas vaccination på sjukhus. Det gäller exempelvis dialyspatienter. Övriga som ingår i grupperna nedan ska invänta ett brev med vaccinationserbjudande som kommer inom de närmaste veckorna.

Den extra dosen vaccin ska stärka skyddet mot svår sjukdom i covid-19 för den här gruppen med nedsatt immunförsvar, säger Lena Andersson Nazzal, vaccinsamordnare.

I brevet finns information om hur patienten bokar tid. Endast de som är aktuella för en tredje dos kommer ha möjlighet att boka.

Det är inte patienten själv som bestämmer om den är aktuell för en extra dos, utan det avgörs av behandlande läkare, säger Lena Andersson Nazzal.

Om det framöver kommer att vara aktuellt med en tredje dos vaccin för fler i befolkningen är ännu inte beslutat av Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens definition

  • Genomgången organtransplantation med pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantation.
  • Genomgången allogen stamcellstransplantation senaste 3 åren eller som har en pågående graft versus host- sjukdom (GvH) som kräver immunhämmande behandling.
  • Patienter med allvarlig påverkan på immunförsvaret efter CAR T-cellsbehandling.
  • Primär allvarlig immundefekt.
  • Aktuell eller nyligen genomgången immunnedsättande behandling för en cancersjukdom, med kvarvarande allvarlig påverkan på immunförsvaret.
  • Aktuell pågående behandling som nedsätter immunsvaret kraftigt, t.ex. vid autoimmuna sjukdomar.
  • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom stadium 5.
  • Avancerad hiv.
  • Individer som utifrån patientansvarig specialistläkare bedöms ha en allvarlig påverkan på immunförsvaret och som inte omfattas ovan.

 

Relaterade nyheter

Tre arkitektteam tävlar om att gestalta det nya akutsjukhuset i Växjö

22 september 2021

Nu har tre arkitektteam satt igång arbetet med att skapa gestaltningsförslag för det nya akutsjukhuset som eventuellt ska byggas i Växjö. I december kommer en jury att utse det vinnande förslaget.

Florence Eddyson blir ny sjukhuschef

20 september 2021

Nu är det klart. Från och med december tillträder Florence Eddyson som ny verksamhetsområdeschef för sjukhusvården.

Lägesrapport: Nu påbörjas planeringsarbetet för vaccination av 12–15-åringar

17 september 2021

Smittspridningen har nu vänt neråt i länet. Samtidigt ökar vaccinationstäckningen hela tiden. De senaste veckorna har många fått sin andra dos och 75,9 % av den vuxna befolkningen är nu fullvaccinerad...

Man tog sitt liv efter kontakt med vården

13 september 2021

Region Kronoberg anmäler en händelse enligt Lex Maria, där en man tagit livet av sig kort efter kontakt med vården.