Fler nyheter
Två sjukhuspersonal i en operationssal.

27 januari 2022

Planerade operationer ställs in i nästa vecka

Vårdplatsläget är just nu ansträngt på länets sjukhus, till stor del på grund av covid-19. Detta i kombination med hög personalfrånvaro gör att Region Kronoberg ställer in alla icke brådskande operationer under vecka fem.

De operationer som ställs in är de som kan vänta utan att patienten kan ta skada, som icke akuta ortopediska operationer och överviktskirurgi.

Med anledning av det ansträngda vårdplatsläget på våra två sjukhus och mycket sjukdom bland personalen har vi fattat beslut om att ställa in alla elektiva inneliggande operationer. Det gäller från och med måndag till och med fredag nästa vecka, både på Växjö lasarett och Ljungby lasarett, säger Niklas Silvert, biträdande sjukhuschef.

Patienter som får sina operationer inställda kommer att kontaktas och bokas in för operation på en ny tid så snart som möjligt.

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...