Fler nyheter

6 maj 2020

Planerna för det nya sjukhuset fortgår

Region Kronoberg har kommit en bra bit in i planeringsarbetet, där flera utredningar pågår och några är genomförda. En del görs i samarbete med till exempel arkitekt, vårdkonsult, Växjö kommun, Trafikverket och Länsstyrelsen.

Just nu planerar och utreder vi det nya sjukhuset, men det definitiva beslutet fattar vi i december 2021. Den rådande coronapandemin kommer ge oss nya lärdomar och också nya skäl för nybyggnation, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

En detaljplan tas fram

Fram till hösten 2021 arbetar vi fram en detaljplan tillsammans med Växjö kommun. En detaljplan är nödvändig när tomten i fråga kommer användas för andra ändamål än vad den gjort tidigare. Kortfattat innebär en detaljplan en kartläggning av grundförutsättningarna för byggnation, trafik och infrastruktur. Några av utredningar i detaljplanen är redan klara men flera pågår just nu.

Exempel på några utredningar är teknisk försörjning, naturvärden, lokaliseringsutredning och översvämningsanalys. Översvämningsanalysen är inte helt klar. 

Vi vet att tomten där sjukhuskroppen ska stå kommer ha torr mark under sig. Det som återstår är utredningen av den så kallade stärkelsetomten. Det kommer avgöra om vi kan placera samhällskritisk verksamhet där eller inte. Det här är inga nya förutsättningar utan är känt sedan tidigare. Vi är därför medvetna om att vi ska nyttja denna tomten som ett komplement, säger projektchef Stefan Lundin.

Hur ska framtidens vård se ut?

I delprojekt verksamhet arbetar vi med det nya sjukhusets vårdinnehåll i nära samarbete med vårdkonsulten. Just nu är en grupp med representanter från flertalet verksamheter igång med att utreda behoven för det nya sjukhusets vårdavdelningar.

Parallellt arbetar vårdkonsulten med att analysera vårdbehov, produktivitet och framtida vårdnivåer och flöden för hela hälso- och sjukvården. Resultatet blir en viktig input i den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården i Kronoberg och vad det nya sjukhuset ska erbjuda. 

Dialoger med invånare och patienter kommer också att tillföra viktiga perspektiv i vårt arbete med sjukhusets vårdinnehåll framöver.

Analys av servicebehovet

I delprojekt service utreder vi vilken typ av service vården behöver i det nya sjukhuset. Tillsammans med serviceverksamheterna och arkitekten tittar vi till exempel på hur vi kan placera en fristående service- och logistikbyggnad på tomten, vilka verksamheter som ska inrymmas samt förutsättningar för flöden, ytbehov och teknik.

Samarbeten kring infrastrukturen

I delprojekt infrastruktur samarbetar vi tätt med Trafikverket i flera frågor. Bland annat genomförs en så kallad ÅVS (Åtgärdsvalsstudie)som grundar sig på dialoger med bland annat kommuner och regioner. En ÅVS görs för att både vi, Växjö kommun och Trafikverket ska komma framåt i planeringen av infrastrukturen och trafiken kring sjukhuset. En del av ÅVS:en är att studera ett lämpligt stationsläge.

Anpassa byggnader till tomten

I samarbete med arkitekten genomförs flera utredningar:

  • En så kallad skalbyggnad arbetas fram. Det handlar kortfattat om att få fram en struktur över sjukhuset anpassad till tomten.
  • Vi utreder möjligheten till ett parkeringsdäck, hur stor plats kan den ta på tomten, utbredning och höjd, för att på så sätt få fram antal möjliga p-platser. Parkeringen bör finnas i anslutning till entrén men inte vara skrymmande.
  • Teknikbyggnadernas storlek och placering på tomten utreds.
  • Ambulansstationens storlek och placering på tomten utreds.
  • Tomtanalys pågår. Det handlar om att se vilken yta som finns kvar efter avräkning av byggnader, vägar, säkerhetsavstånd etc.

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Mathilda Lidby

Kommunikatör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 56, 046709844923

Relaterade nyheter

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

30 juli 2020

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på pla...

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

16 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

10 juli 2020

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna för...