Fler nyheter

18 december 2020

Positivt att servicekontor föreslås i Växjö och Tingsryd

Regeringens utredare Sven-Erik Österberg föreslår att ett antal nya servicekontor inrättas i landet. Däribland ett i Tingsryd och ett i Växjö. Detta välkomnas av Region Kronoberg som har drivit på för ökad statlig närvaro i länet.

Förslaget som nu ligger innebär två kontor i länet. Ett i Tingsryd och ett i Växjö.

Vi har länge fört en dialog med staten kring statlig närvaro i regionen och i våra kommuner. Vi ser positivt på utredarens förslag om en ökad lokal närvaro, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Idag finns 117 servicekontor runtom i landet. Vid kontoren kan besökare göra ärenden till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samt vid vissa kontor även Arbetsförmedlingens tjänster. I utredningen föreslås att även CSN, Kronofogdemyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen bör kunna ingå i kontorens verksamhet.

Vi välkomnar utredarens förslag och hoppas att processen framåt inte drar ut på tiden. Behovet finns redan nu. Statliga verk som arbetsförmedlingen, försäkringskassan och pensionsmyndigheten behöver finnas i hela landet, även i de små kommunerna, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Läs mer om utredarens förslag

Relaterade nyheter

Nu påbörjas personalvaccinationen – IVA-sjuksköterska först ut

20 januari 2021

Vaccinationen av personal på våra sjukhus är nu igång. Till att börja med ges 200 doser vaccin till personal på prioriterade avdelningar. Dessa är IVA, akuten, ambulansen samt covidenheter.

Prioriteringarna satta för årets löneöversyn

19 januari 2021

4,4 miljoner kronor satsas på medarbetare i vården i årets löneöversyn. Det beslutade regionstyrelsens personalutskott i dag. ”Det känns bra i dessa pandemitider”, säger Sven Sunesson (C), ordförande...

Så hanterades pandemin under våren – utvärdering färdig

19 januari 2021

Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG har genomfört en utvärdering av Region Kronobergs hantering av pandemin under våren och sommaren 2020, på uppdrag av den politiska ledningen. Regionen får över...

Gunnar Kahlmeter utnämnd till ordförande för expertgrupp i WHO

18 januari 2021

Det ärofyllda uppdraget som ordförande i WHO:s globala strategigrupp för antibiotikaresistens har tilldelats Gunnar Kahlmeter, överläkare och tidigare chef på klinisk mikrobiologi, Region Kronoberg. E...