Fler nyheter

9 juli 2020

Positivt covid-läge i länet

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom antalet personer i behov av vård på sjukhus på grund av covid-19.

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet verkar fortsätta plana ut.

Vi har fortsatt en nedåtgående trend, med få nya fall den senaste veckan. Antal inneliggande patienter, avlidna per dag/vecka och andelen positiva prov minskar också. De positiva proven var under förra veckan nere på 2 procent, säger Region Kronobergs smittskyddsläkare Christian Blomkvist.

Behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3 verkar också ha minskat – troligen på grund av mindre sjukdom i samhället.

Samtidigt finns en oro både nationellt och lokalt att invånarna ska börja slappna av under semestern. På internationell nivå kan man se att spridningen börjat öka i vissa länder.

Det är fortfarande väldigt viktigt att vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, eftersom kurvorna annars snabbt kan vända uppåt. Fortfarande gäller att stanna hemma om man har det minsta lilla symtom, undvika platser med mycket folk och trängsel, hålla avstånd, resa ansvarsfullt och vara noggrann med handhygienen, säger Christian Blomkvist.

Regionen fortsätter kommunicera med invånarna om detta under hela sommaren, bland annat genom kampanjen #sverigesplanastekurva.

Aktuella siffror i Kronoberg och kommunerna 9 juli

Få nya fall medför små ändringar i den veckovisa statistiken om medelålder, andel kvinnor och kommunsiffror.

Till daglig statistik över antal fall med mera

Till fördjupad statistik och kommunstatistik 

Resultat antikroppstester av blodgivare

Under vecka 27 testade Region Kronoberg 130 blodgivare. Av dem hade 5 procent antikroppar. Veckan innan dess hade 3 procent av de testade antikroppar.

Se mer statistik i presentation från smittskyddsläkaren 

Provtagning för pågående covid-19-infektion för allmänheten igång

Onsdag 8 juli startade Region Kronoberg provtagning av allmänheten, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Erbjudandet gäller endast personer med symtom förenliga med covid-19. Provtagningen hanteras via länets alla vårdcentraler, och görs på plats på vårdcentralen eller som ett självtest. Under den första dagen med allmän provtagning testades drygt 80 personer.

Region Kronoberg planerar för att starta allmän serologiprovtagning, det vill säga test för att se om en person har antikroppar mot covid-19, i augusti.

Stabilt läge när det gäller skyddsutrustning och läkemedel

Region Kronoberg har tillgång till den skyddsutrustning vi behöver, och läkemedelsenheten rapporterar stabilt läge när det gäller tillgången på läkemedel.

Kontakt

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587002, 046709844560

Relaterade nyheter

Lägesrapport från Region Kronoberg 6 augusti

6 augusti 2020

Nu har provtagning av antikroppar hos allmänheten kommit igång. Intresset är stort och de första dagarna har flera hundra prover tagits.

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

30 juli 2020

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på pla...

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

16 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.