Fler nyheter

29 december 2021

Pressat läge inom smittspårningen

På grund av den ökade smittspridningen av covid-19 är läget just nu mycket ansträngt på smittspårningsenheten i regionen. Smittspårningen ringer vanligtvis upp personer med positivt covid-19-test inom 3 vardagar, men detta kan i nuläget dröja ytterligare. På grund av det pressade läget utökar regionen nu bemanningen med timanställd personal.

Syftet med smittspårningen är att kartlägga vilka personer som kan ha blivit utsatta för covid-19-viruset och som behöver provtas. Det är viktigt med snabb smittspårning för att begränsa spridning av covid-19, och smittspårningen jobbar hårt för att täcka behovet men i dagsläget kan det dröja över 3 dygn innan man blir kontaktad.

På grund av det pressade läget med ökad smittspridning är det än viktigare att de personer som får positivt provsvar själva informerar sina hushållskontakter och andra nära kontakter, säger Yvonne Hellsten, verksamhetschef samordningsenheten.

Det som gäller för dig som fått positivt provsvar är följande:

  • Informera personer i ditt hushåll, samt andra nära kontakter (inom 2 meter och längre tid än sammanlagt 15 minuter under ett dygn) som kan ha utsatts för smitta (från och med 48 timmar före symtomdebut). Om du inte haft några symtom räknas det från dagen du tog prov.
  • Hushållskontakter ska stanna hemma och undvika kontakt med andra så långt det är möjligt under 7 dagar, förutsatt att de inte haft covid-19 senaste 6 månaderna.
  • Hushållskontakter som har symtom ska testa sig så snart som möjligt (närmsta vardag).
  • Symtomfria, oavsett vaccinationsstatus, hushållskontakter ska provtas dag 5 från ditt provtagningsdatum.
  • Nära kontakter (ej hushållskontakter) med symtom ska testa sig direkt och stanna hemma i väntan på provsvar.
  • Ovaccinerade, symtomfria nära kontakter ska provta sig direkt och dag 5 och undvika nära kontakt med andra under 7 dagar från exponering.
  • Nära kontakter som är vaccinerade med minst två doser samt symtomfria behöver ej provta sig, om de inte jobbar inom vård och omsorg.
  • Är du osäker kring vad som gäller ska du i första hand söka information på 1177.se.

Stöttar upp med mer personal

För att möta det ökade behovet av smittspårning kommer regionen nu ta in mer timanställd personal till smittspårningen.

Nu utökar vi med stöd från timanställda men om behovet ökar ytterligare kan vi komma att även vända oss till våra nyligen pensionerade undersköterskor och medicinska sekreterare, säger Pontus Juhlin, HR-direktör.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Ytterligare en fördubbling av antalet fall av covid-19

21 januari 2022

För tredje veckan i rad blev det förra veckan ungefär en fördubbling av antalet fall av covid-19 i länet, från över 2 000 till närmare 4 000 fall.

Region Blekinge och Region Kronoberg utvecklar samarbetet inom hälso- och sjukvården

21 januari 2022

Region Blekinge och Region Kronoberg är överens om att fortsätta samarbetet inom hälso- och sjukvården. Det gäller även thoraxkirurgisk sjukvård och högspecialiserad hjärtsjukvård.

Personer som inte kan arbeta hemifrån samt skolelever provtas i länet

21 januari 2022

Region Kronoberg pausade tidigare i veckan all PCR-provtagning av allmänheten. På måndag återupptas provtagningen igen enligt Folkhälsomyndighetens nya prioritering.

Region Kronobergs vårdcentraler, psykiatri, rehabilitering och habilitering erbjuder videobesök i första hand

20 januari 2022

För att minska risken för smittspridning i vården erbjuder verksamheterna inom primärvård, rehab och psykiatri videobesök i större omfattning. Regionen uppmanar invånarna att förbereda sig för videobe...